Actueel

Andere nieuwsberichten:   2014   |   2013   |   2012   |   2011   |   2010   
 • 403-verklaring met een vervelend staartje

  22-08-2014

  Wat is ook alweer een 403-verklaring? Een tot een groep behorende rechtspersoon kan worden vrijgesteld van de verplichting om de jaarrekening te publiceren indien aan de voorwaarden van artikel 2:403 BW is voldaan.  meer >>

 • Slechte bedrijfsarts? Eigen schuld dikke bult

  30-07-2014

  Een werkgever is in Nederland verplicht om een zieke werknemer in het kader van de re-integratie te laten begeleiden door een bedrijfsarts/Arboarts ...  meer >>

 • Gemeenten omzeilen wet Markt en Overheid

  29-07-2014

  Recentelijk berichtten wij over de volledige inwerkingtreding van de wet Markt en Overheid, op 1 juli jl. Die wet is bedoeld om overheidsinstanties ...  meer >>

 • Werkgevers let op: kies voor een goede verzekering van de leaseauto

  25-07-2014

  In Nederland rijden circa 600.000 leaseauto’s en in de overgrote meerderheid van de gevallen is de werknemer aan wie een leaseauto ter beschikking is gesteld, gerechtigd deze auto ook privé te gebruiken. Op 11 juli 2014 heeft de Hoge Raad (ons hoogste rechtscollege) een uitspraak gedaan die voor werkgevers een reden is om de verzekeringspolissen nog eens te bekijken. Wat was namelijk het geval.  meer >>

 • Betalingsonmacht en bestuurdersaansprakelijkheid

  17-07-2014

  Als een ondernemer niet in staat is verschuldigde belastingen of (pensioen)premies aan de fiscus te betalen, moet hij dat melden bij de Belastingdienst, dan wel bij het Bedrijfstak Pensioenfonds. Indien geen of niet tijdig melding wordt gemaakt, dan loopt de ondernemer het risico dat hij hoofdelijk aansprakelijk wordt gesteld voor niet betaalde belastingschulden of niet afgedragen (pensioen)premies.  meer >>

 • Ontbijtsessie donderdag 17 juli over Algemene Voorwaarden en contracten

  11-07-2014

  Op 17 juli organiseren we weer een ontbijtsessie. Met deze sessies willen we u op de hoogte houden van ontwikkelingen in ons vakgebied. Maar ...  meer >>

 • Wet Markt en Overheid vanaf 1 juli volledig in werking

  01-07-2014

  De wet Markt en Overheid is vanaf 1 juli volledig in werking getreden. Eerder schreven we al een blog over deze wet.. De overheid gaat commercieel ...  meer >>

 • Wijziging van de Woningwet; een onderzoeksplicht als handhavingsinstrument voor gemeenten

  27-06-2014

  Met enige regelmaat wordt het nieuws opgeschrikt met berichten over ongevallen in of nabij bestaande gebouwen. Denk hierbij aan de berichtgeving omtrent het bezwijken van gevelconstructies en galerijvloeren bij oude flatgebouwen en het bezwijken van RVS-ophangconstructies in zwembaden.   meer >>

 • Bestuurders kunnen zich indekken bij faillissement

  23-06-2014

  Vennootschapsbestuurders kunnen, met name in het geval van een faillissement van de vennootschap, persoonlijk aansprakelijk worden gesteld. Daarover ...  meer >>

 • Nadeel door inschrijvingseisen bij aanbesteding? Klagen helpt.

  06-06-2014

  In een eerder artikel is al eens het belang van duidelijkheid in aanbestedingsdocumenten benadrukt. De gestelde eisen dienen echter niet alleen ...  meer >>

 • Update wetsvoorstel Werk en Zekerheid

  05-06-2014

  De afgelopen maanden hebben wij u regelmatig op de hoogte gehouden van het wetsvoorstel Wet Werk en Zekerheid en de gevolgen die de invoering daarvan ...  meer >>

 • Geslaagde ontbijtsessie ENC in 't Hooghe Water

  23-05-2014

  Op vrijdagochtend 23 mei hielden we een kennissessie in Brasserie 't Hooghe Water. Erwin de Hartog legde uit waar je als ondernemer op moet letten ...  meer >>

 • Hogere ontslagvergoeding vakbondsleden onaanvaardbaar

  13-05-2014

  Al geruime tijd bestaat er forse kritiek op de inzet van vakbonden om een onderscheid te maken in CAO’s voor wat betreft verschillende ...  meer >>

 • Bijeenkomst Estate Planning 22 mei - hoe regelt u uw nalatenschap, privé en zakelijk

  02-05-2014

  Donderdagavond 22 mei organiseren Van den Akker Accountants BV, Notariskantoor Van der Hammen en de Haij & van der Wende advocaten een ...  meer >>

 • Terugblik DaDa Cup 2014

  25-04-2014

  Met veel plezier deed ik dit jaar weer mee aan de DaDa Cup 2014. De jaarlijkse rally wist dit jaar €20.000,-- op te halen voor de Stichting DaDa ...  meer >>

 • Handelen met een B.V. (i.o.) in oprichting

  22-04-2014

  Handelen met een B.V. (i.o.) in oprichting. Gedurende de afgelopen jaren zijn er veel bedrijven en instellingen als gevolg van de financiële crisis ...  meer >>

 • Brein geeft op

  17-04-2014

  Op onze website hebben we u regelmatig op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen in de strijd van Stichting Brein tegen providers of vice versa ...  meer >>

 • Curator en faillissementsfraude

  11-04-2014

  Op 21 februari heeft minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) het wetsvoorstel Versterking Positie Curator ter consultatie gestuurd naar ...  meer >>

 • Update arbeidsrecht

  04-04-2014

  Zoals wij al eerder hebben geschreven zal een gedeelte van de Wet Werk & Zekerheid per 1 juli 2014 in werking treden. Deze wijzigingen hebben ...  meer >>

 • Aanbestedingsdocumenten vragen om duidelijkheid

  17-03-2014

  Recent heeft het gerechtshof in Den Haag uitspraak gedaan in een zaak, die ging over de ruimte voor Interpretatie die aanbestedingsdocumenten soms ...  meer >>

 • Let op met het gebruik van foto’s voor je website

  07-03-2014

  Met regelmaat wordt ons kantoor benaderd door relaties die een brief hebben ontvangen waarin zij worden gesommeerd een bedrag te betalen omdat zij ...  meer >>

 • Update: Wetsontwerp Wet Werk en Zekerheid

  28-02-2014

  Zoals wij u eerder hebben bericht heeft de Tweede Kamer op 18 februari 2014 het wetsvoorstel “Wet Werk en Zekerheid “aangenomen. Met die wet ...  meer >>

 • Uitstel invoering wijzigingen arbeidsrecht

  17-02-2014

  Uitstel invoering wijzigingen arbeidsrecht. In diverse blogs hebben wij u geïnformeerd over de voorgenomen wijzigingen in het Arbeidsrecht. Het lag ...  meer >>

 • Uitsluitend sluitende uitsluitingsgronden sluiten uit!

  11-02-2014

  In het aanbestedingsrecht spelen uitsluitingsgronden een belangrijke rol. Door het opnemen van uitsluitingsgronden, kan de aanbestedende dienst op ...  meer >>

 • Wie wordt de Capelse Ondernemer van het jaar?

  30-01-2014

  Capelse Ondernemer van het jaar. Jaarlijks vindt op initiatief van de gemeente Capelle aan den IJssel de uitreiking plaats van de prijs voor de ...  meer >>

 • Wijzigingen arbeidsrecht 2014

  29-01-2014

  Afgelopen jaar hebben we u door middel van blogs op de hoogte gehouden van wijzigingen op het gebied van arbeidsrecht die reeds zijn doorgevoerd en die de komende tijd gepland zijn. Hieronder treft u een overzicht van alle blogs die we in 2013 hebben geplaatst en te maken hebben met arbeidsrecht.  meer >>

 • De beëindiging van een duurovereenkomst

  29-01-2014

  Eerder al hebben wij u in het artikel “Let op bij duurovereenkomsten” er kort op gewezen om aandacht te hebben voor de wijze waarop een ...  meer >>

 • The Pirate Bay niet langer geblokkeerd

  28-01-2014

  In 2012 was het even “hot news”. De rechtbank Den Haag veroordeelde destijds op verzoek van Stichting Brein, 's lands zelfbenoemde copyright-waakhond, internetproviders om downloadsite The Pirate Bay te blokkeren. De betreffende providers hebben zich tegen die blokkade altijd verzet, omdat zij naar hun mening niet degenen zijn die verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor de activiteiten van The Pirate Bay en ook niet kunnen worden gebruikt als instrument om de activiteiten van downloadsites tegen te gaan  meer >>

 • Faillissement: verzet en hoger beroep, hoe werkt dat?

  17-01-2014

  Zoals aangekondigd in het artikel ‘Een faillissement aanvragen, hoe gaat dat in z’n werk?’ zullen we in dit artikel nader ingaan op de rechtsmiddelen die ingesteld kunnen worden tegen een faillissement dat door de rechtbank is uitgesproken.  meer >>

 • Civielrechtelijk bestuursverbod in aantocht

  10-01-2014

  Al geruime tijd bestaat er wetgeving op grond waarvan frauduleuze bestuurders van vennootschappen kunnen worden aangepakt. De bestuurder van een BV kan in persoon aansprakelijk worden gesteld, als hij of zij het bont maakt. Met name in faillissementssituaties is dat een krachtig middel om door de BV-structuur heen te prikken.  meer >>


Andere nieuwsberichten:   2014   |   2013   |   2012   |   2011   |   2010