Moodsetter ondernemersrecht scaled
CORPORATE LAW
WE STAND FOR YOUR CAUSE

Bankruptcy law

Of het uw eigen bedrijf is dat failliet gaat of dreigt te gaan, of wanneer het uw  wederpartij is, wij kunnen u in beide gevallen bijstaan. Wij kunnen met u de mogelijkheden bekijken wanneer bijvoorbeeld uw ‘noodleidende’ BV uw andere BV’s meetrekt. Daarnaast kan het zijn dat uzelf betrokken bent bij een faillissement en erkent de curator uw claim of zekerheidsrecht niet. Het kan zijn dat u een doorstart wil maken, maar dat de curator hiervoor niet openstaat.

De advocaten van De Haij & Van der Wende toetsen het werk van de behandelend curator en beoordelen dan of er acties moeten worden ondernomen. Er zijn meerdere acties mogelijk die de koers van de afwikkeling van het faillissement kunnen veranderen, zoals een bericht naar de rechter-commissaris, een klacht tegen de curator bij de beroepsorganisatie of een kort geding. U kunt veel acties ondernemen die de koers van de afwikkeling van het faillissement veranderen. Samen met u bepalen wij uw positie en denken een strategie uit.

Wanneer u terecht bent gekomen in een faillissement of surseance van uzelf of uw wederpartij, dan kunt u met ons contact opnemen. Wij hebben veel kennis en ervaring, waardoor uw belang op de eerste plaats staat en waardoor het optimale resultaat wordt behaald.

Stay informed

Sign up for our newsletter