Moodsetter ondernemersrecht scaled
CORPORATE LAW
WE STAND FOR YOUR CAUSE

Public procurement law

Wanneer de overheid tot de inkoop van bepaalde diensten, of de opdracht voor een gebouw besluit, dan moet dat altijd gebeuren door middel van een procedure die vastgelegd is in de aanbestedingswet. Daarin is geregeld dat de overheid de opdrachten op een eerlijke en transparante wijze toekent. Om tot een rechtsgeldig contract te komen en schadeclaims te voorkomen is het van belang dat het aanbestedingsrecht correct wordt toegepast.

Vroegtijdig advies vragen bij een aanbestedingsprocedure kan een heleboel onduidelijkheid en conflicten voorkomen. Onze advocaten kunnen je helpen bij het opstellen, toetsen en/of indienen van aanbestedingsdocumenten. En mocht het ondanks alles toch tot een geschil komen, dan staan onze advocaten je met raad en daad terzijde, ook wanneer het tot een kort geding komt.

Wat een voordeel is van een kantoor als De Haij & Van der Wende is ,dat wij ons niet uitsluitend in ondernemingsrecht specialiseren, maar ook in arbeidsrecht en vastgoedrecht. Juist onze ervaring met die verschillende raakvlakken maakt dat wij in staat zijn om voor elke ondernemer maatwerk te leveren.

Stay informed

Sign up for our newsletter