Moodsetter vastgoedrecht scaled
Vastgoedrecht
Administrative law: objections and appeals

Administrative law: objections and appeals

In het vastgoedrecht speelt ook de overheid een grote rol. Voordat de bezwaar- en beroepsprocedures in beeld komen, is het van belang goed positie te kiezen. De advocaten van De Haij & Van der Wende bepalen samen met u de strategie. Een goede voorbereiding ontzorgt u van veel werk en bepaalt uiteindelijk hoe de zaak verloopt. Door onze ruime ervaring kunnen wij de risico’s en de kansen snel inschatten.

Daarnaast hebben wij inhoudelijk en procedureel de nodige bagage om de procedure in goede banen te leiden. Wij hebben in onze praktijk veel te maken met procedures bij het college van B&W, de bestuursrechter en de Raad van State. Wij treden op voor bedrijven en voor gemeenten. Onze advocaten kennen de belangen aan beide kanten en daardoor wordt uw zaak het best gediend.

Wij raden u aan om zo vroeg mogelijk in het contact dat u met de gemeente hebt, juridische hulp in te schakelen. Zo kunnen wij in het begin van de procedure al valkuilen wegenemen. Dit scheelt in het verloop van de procedure veel tijd. Aarzel niet om daarvoor bij ons binnen te lopen.

Stay informed

Sign up for our newsletter