Moodsetter vastgoedrecht scaled
Vastgoedrecht
Bouwrecht: aanneming van werk

Bouwrecht: aanneming van werk

Bij de realisatie van een bouwwerk komen (onder)aannemingsovereenkomsten kijken. Soms kan gewerkt worden met standaardcontracten, maar vaak zijn er project-specifieke aanpassingen nodig. Tegelijkertijd mag weer niet van alle wettelijke regels afgeweken worden en gelden sommige voorschriften dwingend. Wij weten de weg in het doolhof van civielrechtelijke regels die bij de realisatie van bouwwerken komt kijken. Wij staan u bij met het opstellen van de juiste contracten en lichten u voor over risico’s en verplichtingen, zoals aansprakelijkheid voor gebreken, informatie- en waarschuwingsplichten van de aannemer.

Wij staan u bij in discussies over meerwerk en over vraagstukken rondom gebreken, wie welke schade dient te dragen. Hierbij bezien wij ook steeds of er aanleiding bestaat om gedurende een project tot nieuwe of aanvullende afspraken te komen (bijvoorbeeld onvoorziene omstandigheden).

De kwaliteitsborging in de bouw kent ingewikkelde regelgeving en verschillende actoren (initiatiefnemer, aannemer, kwaliteitsborger, bevoegd gezag). Ook bij discussies tussen deze partijen staan wij u bij en behartigen wij uw belang. 

Wij werken als team met u samen en zorgen ervoor dat u uw project vlot en soepel tot stand kan brengen en problemen snel worden opgelost.

Stay informed

Sign up for our newsletter