Moodsetter vastgoedrecht scaled
Vastgoedrecht
Commercial property rental law (office and retail space, catering)

Commercial property rental law (office and retail space, catering)

Of het nu gaat om kantoorruimte, winkelruimte of een horecaruimte, de advocaten van De Haij & Van der Wende hebben ruime deskundigheid en ervaring op het gebied van huurrecht. Onze expertise zit vooral in het begeleiden en adviseren over uw contracten en de over rechten en plichten die u als (ver)huurder hebt. Dit is heel breed en ziet onder andere op: huurverhoging, faillissementen van de huurder of verhuurder of het voor u toepasselijke huurregime.

Het huurrecht is een rechtsgebied dat veel in beweging is. Er zijn voor dit rechtsgebied ook veel dwingende en niet-dwingende wetsbepalingen in de wet opgenomen. Zonder de juiste begeleiding bij het opstellen van uw contracten kunt u tegen nare problemen aanlopen. Anderzijds bieden wij u mogelijkheden en kansen die u over het hoofd ziet als u gebruikmaakt van standaard huurovereenkomsten. Het huurrecht verandert snel, waardoor verbeteringen voor uw contract vaak mogelijk zijn. Wij laten u van deze mogelijkheid graag gebruik maken.

Onze flexibele manier van werken zorgt ervoor dat wij altijd uw huurcontracten onder de loep kunnen nemen, waardoor uw zich indekt voor risico’s en waardoor u gebruik kunt maken van de nieuwe mogelijkheden die ontstaan door wetswijzigingen. Wij denken ook praktisch met u mee. De gevolgen die ontstaan door eventuele aanpassingen van huurcontracten brengen wij u duidelijk in beeld. Daarnaast hebben wij gevoel voor de relatie die u met uw (ver)huurder hebt. Wanneer de advocaten van De Haij & Van der Wende voor u werken, houden zij daar rekening mee. Hierdoor wordt uw belang optimaal gediend.

Stay informed

Sign up for our newsletter