Moodsetter vastgoedrecht scaled
Vastgoedrecht
Spatial planning

Spatial planning

De overheid heeft een planologische visie op haar grondgebied, waarmee zij de indeling van haar grondgebied waarborgt. U hebt op verschillende manieren met de overheid te maken. Soms hebt u de overheid nodig voor omgevingsplannen of bestemmingsplannen. Het kan ook zijn dat u met de overheid moet samenwerken en een samenwerkingsovereenkomst of een anterieure overeenkomst moet sluiten. Het kan ook gaan over de subsidies of verschuldigde leges. Voor elke procedure is een ander plan van aanpak gewenst.

Waar uw belang ook ligt, de advocaten van De Haij & Van der Wende zetten zich steeds in voor uw zaak. Wij benaderen deze zaken altijd vanuit de mogelijkheden die er liggen. Anderzijds kan het ook voorkomen dat het in uw belang is als er zaken niet gebeuren en daardoor bestuursrechtelijk tegen moeten worden gehouden.

Elke zaak heeft zijn eigen specifieke aanpak nodig en elke klant bieden wij maatwerk. Vooraf bekijken wij uw situatie en bespreken wij uw wensen en doelen in het dossier. Zo bouwen wij een wederzijdse vertrouwensband op, die de basis legt voor een optimaal resultaat.

Stay informed

Sign up for our newsletter