Moodsetter vastgoedrecht scaled
Vastgoedrecht
VVE-problematiek

VVE-problematiek

Als een pand opgesplitst wordt in appartementen met verschillende eigenaars dient een Vereniging van Eigenaars (VvE) opgericht te worden om ervoor te zorgen dat de gemeenschappelijke delen van het gebouw goed beheerd kunnen worden. Een Vereniging van Eigenaars bestaat uit een vergadering van eigenaren (alle eigenaren tezamen) en een bestuur. Omdat er meerdere spelers zijn in een VvE kunnen er conflicten ontstaan binnen de VvE, bijvoorbeeld over de hoogte van de VvE bijdragen, de bevoegdheden van het bestuur, discussie over de geldigheid van vergaderbesluiten of over specifieke projecten (zoals bijvoorbeeld verduurzamingsprojecten). Wij kunnen u adviseren over de rechtsgeldigheid van dergelijke besluiten en over de juridische mogelijkheden van de verschillende spelers.

Veel VvE’s besteden een deel van het werk uit aan zogenoemde externe (vastgoed)beheerders. Afhankelijk van wat precies wordt uitbesteed, kan dit gaan om ondersteuning in het regelen van praktische uitvoeringszaken, ondersteuning in administratieve zin, dan wel, in sommige gevallen ook het uitbesteden van het bestuur van de VvE. Het gaat alleen in de praktijk niet altijd goed. Verwachtingen worden niet altijd waargemaakt, onderhoud wordt niet tijdig uitgevoerd et cetera. Zeker bij het uitbesteden van het bestuur bestaat daarnaast ook de kans dat de VvE het zicht op de financiële situatie van de VvE verliest. Het juridisch goed regelen van de beheerovereenkomst met externe dienstverleners is daarom erg belangrijk: wat wil de VvE wel en wat niet uitbesteden? Moet dat generiek of kan ook op projectbasis een beheerder worden aangezocht? Hoe kan goed worden vastgelegd waar de grenzen liggen die de extern beheerder in acht moet nemen? Daarvoor is maatwerk geboden. Wij adviseren u over alle do’s en don’ts. Wij staan VvE’s die geconfronteerd worden met problemen, of deze nu intern of extern zijn, bij en zorgen ervoor dat de VvE weet wat haar rechten en plichten zijn en welke wegen bewandeld kunnen worden. Wij helpen u bij het vinden van een solide en duurzame oplossing.

Stay informed

Sign up for our newsletter