Direct een advocaat nodig? Bel: +31 10 220 44 00

Of e-mail en ontvang binnen 24 uur een antwoord

Moodsetter omgevingsrecht scaled

Omgevingsrecht

Wij staan voor uw zaak

Natuur en cultureel erfgoed

De natuur en het cultureel erfgoed van Nederland zijn uniek en verdienen de beste bescherming. Bij De Haij & Van der Wende Advocaten hebben wij een uitgebreide kennis op het gebied van natuur- en erfgoedbescherming. Wij staan klaar om u te ondersteunen bij de juridische aspecten hiervan.

Natura 2000: bescherming op Europees niveau

Natura 2000 is een netwerk van beschermde natuurgebieden binnen de Europese Unie, gericht op het behoud van biodiversiteit. Indien uw activiteiten invloed kunnen hebben op deze gebieden, is het essentieel om de juiste juridische stappen te nemen. Wij kunnen u begeleiden bij het navigeren door de complexe wetgeving en zorgen dat uw projecten voldoen aan de Europese natuurbeschermingsstandaarden.

Soortenbescherming: Aandacht voor flora en fauna

De bescherming van bedreigde planten- en diersoorten is een cruciaal onderdeel van het omgevingsrecht. Wij helpen u bij het uitvoeren van ecologische onderzoeken, het aanvragen van ontheffingen en het opstellen van beheer- en mitigatieplannen om ervoor te zorgen dat uw projecten in harmonie zijn met de aanwezige fauna.

Rijksmonumenten en monumentenzorg

De zorg voor rijksmonumenten is een specialistisch vakgebied. Deze panden en objecten vertellen het verhaal van onze geschiedenis en dienen met respect behandeld te worden. Wij adviseren u over de mogelijkheden voor behoud, restauratie en herbestemming, en ondersteunen u bij het verkrijgen van de benodigde vergunningen en subsidies.

Evenwichtige toedeling van functies: Plannen voor de toekomst

Het proces waarbij de verschillende belangen in de fysieke leefomgeving worden gewogen en geregeld wordt wel het zorgen voor een ‘evenwichtige toedeling van functies’ genoemd. Door de veelheid van activiteiten die in de leefomgeving plaatsvinden, krijgt natuur en cultuur niet altijd een goede plek en staan deze belangen onder steeds grotere druk. Schade aan de natuur (en cultuur) is vaak permanent of zeer langdurig. Daarom verdient dit belang extra bescherming. Ons kantoor biedt juridische bijstand aan natuur- en cultuurbeschermingsorganisaties bij het zorgen voor een juridische inbedding in gemeentelijke plannen van dit belang. Wij assisteren bij het indienen van zienswijzen en ondersteunen bij het voeren van procedures waar nodig. 

Beschermd stads- en dorpsgezicht

Gebieden met een bijzonder historisch of architectonisch karakter kunnen aangewezen worden als beschermd stads- of dorpsgezicht. Dit brengt specifieke regels en beperkingen met zich mee voor eigenaren en gebruikers. Wij kunnen u adviseren over de geldende regelgeving en u bijstaan bij het behartigen van uw belangen.

Waarom kiezen voor De Haij & Van der Wende Advocaten?

Bij De Haij & Van der Wende Advocaten hebben wij een passie voor natuur en cultureel erfgoed. Wij zetten onze juridische expertise in om deze waardevolle aspecten van onze samenleving te beschermen en te behouden voor toekomstige generaties. Neem contact met ons op om te bespreken hoe wij u kunnen bijstaan.

Blijf juridisch op de hoogte

Meld u aan voor onze nieuwsbrief