Direct een advocaat nodig? Bel: +31 10 220 44 00

Of e-mail en ontvang binnen 24 uur een antwoord

Moodsetter omgevingsrecht scaled

Omgevingsrecht

Wij staan voor uw zaak

Waterschappen

De Haij & Van der Wende heeft specialistische kennis in huis over het waterstaats- en waterschapsrecht. Wij zijn daardoor bij uitstek in staat om waterschappen op een gedegen en adequate wijze bij te staan in de juridische vraagstukken die bij de taakuitoefening komen kijken. Wij adviseren over de totstandkoming van de waterschapsverordeningen, projectbesluiten, het uitwerken van regels en voorschriften, vergunningverlening, peilbesluiten, gedoogbeschikkingen, Europeesrechtelijke regels over grondwaterkwaliteit en kwantiteit en nadeelcompensatie. Wij adviseren ook over de juridische regels over de financiën van het waterschap. Wij kunnen waterschappen bijstaan bij vraagstukken over de watersysteemheffing, zuiveringsheffing en bekostiging van het wegenbeheer. Daar waar nodig kunnen wij waterschappen bijstaan in juridische procedures. 

Blijf juridisch op de hoogte

Meld u aan voor onze nieuwsbrief