Header mvo 1 scaled
MVO
Wij staan voor de maatschappij

Bestuurdersaansprakelijkheid jegens crediteuren

Eerder bespraken wij op deze website al, dat het gebruik van social media arbeidsrechtelijke gevolgen kan hebben. Inmiddels blijken die gevolgen ook op andere terreinen merkbaar. Bijvoorbeeld het familierecht.

Er wordt wat af getwitterd en gefacebookt in Nederland. Tussen de vele posts en status-updates, bevinden zich mededelingen, die anderen soms van pas kunnen komen. Zo was er de man die op Facebook had gezien dat zijn ex-vrouw haar status had gewijzigd in “gehuwd” en daarom meende dat zijn alimentatieplicht was geëindigd. Dat is immers in de wet geregeld. De rechtbank was het in eerste instantie met de man eens. Pas toen de vrouw in hoger beroep aantoonde dat zij niet echt getrouwd was, maar alleen haar status had aangepast omdat zij door derden werd gestalkt met ongewenste uitingen, was de rechter overtuigd dat van een echt huwelijk geen sprake was en dat de alimentatieplicht dus niet was geëindigd.

In een ander recent geval werd uiteindelijk wél het einde van de alimentatie vastgesteld. Een vrouw had op Facebook laten weten, dat zij lekker vroeg was opgestaan om brood te smeren voor haar nieuwe partner en dat zij daarna onder de zonnebank zou gaan die zij van diezelfde nieuwe partner had gekregen. “…Hij heeft me er echt doorheen gesleept de afgelopen weken en zorgt nu nog 24/7 voor me…”  en meer mededelingen van die strekking, samen met het feit dat de vrouw erkende dat zij een nieuwe relatie had, waren voor de rechter voldoende aanwijzing dat zij samenwoonde als was zij gehuwd. De alimentatieverplichting werd dan ook beëindigd!