Direct een advocaat nodig? Bel: +31 10 220 44 00

Of e-mail en ontvang binnen 24 uur een antwoord

Header profielpagina1 scaled

Privacy- en cookieverklaring

De haij & van der wende

De Haij & Van der Wende Advocaten, gevestigd aan de Barbizonlaan 82, (2908 ME) te Capelle a/d IJssel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://haijwende.nl/
Barbizonlaan 82
2908 ME Capelle a/d IJssel
010-2204400

Persoonsgegevens die De Haij & Van der Wende Advocaten  verwerken

De Haij & Van der Wende Advocaten verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan De Haij & Van der Wende Advocaten verstrekt.

De Haij & Van der Wende Advocaten respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan De Haij & Van der Wende Advocaten wordt verstrekt of die De Haij & Van der Wende Advocaten anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld.

Alle gegevens die De Haij & Van der Wende Advocaten ontvangen van haar cliënten worden ook beschermd door de professionele geheimhoudingsplicht van de advocaten van De Haij & Van der Wende Advocaten (art. 10a lid 1 sub d en art. 11a van de Advocatenwet). Deze verplichting geldt ook voor werknemers en personeel van het kantoor, als ook voor andere personen die betrokken zijn bij de uitvoering van het beroep van advocaat. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbaar natuurlijke persoon. Een identificeerbaar natuurlijke persoon is iemand die, direct of indirect, geïdentificeerd kan worden, in het bijzonder door verwijzing naar een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificatiemiddel of een of meer factoren die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Met het volgende wordt uitvoering gegeven aan de informatieplicht die is vastgelegd in de AVG aan de betrokkene(n) van wie De Haij & Van der Wende Advocaten persoonsgegevens verwerkt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die De Haij & Van der Wende Advocaten verwerken:

1. (Potentiële) cliënten, werknemers en andere (zaken)relaties (van cliënten)

 • Voor- en achternaam;
 • Adres en woonplaats;
 • Bedrijfsnaam (als bijvoorbeeld uw bedrijf Jan van der Meer B.V. heet en dus verwijst naar uw voor- en achternaam);
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie (e-mail), besprekingen, via de telefoon of via webformulieren, tijdens ontbijtsessies of netwerkbijeenkomsten. Hierbij kunt u denken aan uw titel, de functie, bankrekeningnummer of andere financiële gegevens, uw geslacht en de namen van uw kinderen of partner, dieetwensen en toegankelijkheid tijdens ontbijtsessies;
 • In het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (“Wwft”), UBO-registratie of de vergewisplicht uit de Verordening op de advocatuur kan ook gevraagd worden om uw identiteitsbewijs of paspoort te verstrekken, waarbij De Haij & Van der Wende Advocaten u verzoeken niet noodzakelijke informatie zwart te maken. Dit kan met de KopieID-app of met een ID-cover;
 • Ook andere gevoelige gegevens zoals over iemands ras, godsdienst, politieke opvattingen, lidmaatschap van een vakvereniging of gezondheid, seksuele gedragingen of gerichtheid kunnen worden verwerkt indien dit noodzakelijk is voor het verlenen van de juridische dienstverlening en u uitdrukkelijk toestemming daarvoor heeft gegeven.

2. Met welk doel en op basis van welke grondslag De Haij & Van der Wende Advocaten persoonsgegevens verwerken

De Haij & Van der Wende Advocaten verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen en gebruiken daarvoor de volgende grondslagen uit de AVG:

 1. De Haij & Van der Wende Advocaten verwerken uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren, zoals juridisch advies te verlenen of kennis te verspreiden, bijvoorbeeld tijdens ontbijtsessies. Dat geldt voor:
  • (potentiële) cliënten om juridische diensten te verlenen en facturen te innen voor verrichte werkzaamheden;
  • partijen bij wie De Haij & Van der Wende Advocaten zaken en/of diensten inkopen;
  • (potentiële) leveranciers;
  • andere opdrachtgevers of opdrachtnemers.
 2. De Haij & Van der Wende Advocaten verwerken uw persoonsgegevens indien u daarvoor (uitdrukkelijk) toestemming heeft gegeven, zoals het toezenden van de nieuwsbrief of directe marketing en het verwerken van bijzondere persoonsgegevens en het verbeteren van product- en dienstuitbreidingen, bijvoorbeeld door gebruik te maken van analytische cookies.
 3. De Haij & Van der Wende Advocaten verwerken uw persoonsgegevens indien De Haij & Van der Wende Advocaten hier wettelijk toe verplicht zijn, bijvoorbeeld in het kader van belastingaangiftes, de Wwft of de Advocatenwet.
 4. De Haij & Van der Wende Advocaten verwerken uw persoonsgegevens indien De Haij & Van der Wende Advocaten daarvoor een gerechtvaardigd belang hebben. Bijvoorbeeld om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten en verbeteringen van diensten en/of de website.

3. Geautomatiseerde besluitvorming

De Haij & Van der Wende Advocaten neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

4. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Voor een advocatenkantoor geldt dat gedegen informatie- en documentbeheer noodzakelijk is. De Haij & Van der Wende Advocaten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De Haij & Van der Wende Advocaten bewaren de persoonsgegevens van cliënten, relaties, wederpartijen en derden gedurende de bewaartermijn op grond van toepasselijke wet- en regelgeving, zoals onze gedrags- en beroepsregels.

Indien er geen wettelijke bewaarplicht geldt, zullen De Haij & Van der Wende Advocaten uiterlijk 5 jaren na de beëindiging van de behandeling van de zaak de (of een deel van de) persoonsgegevens verwijderen. Het kan ook voorkomen dat uw persoonsgegevens gedurende een bewaartermijn van 7 jaar door De Haij & Van der Wende Advocaten worden bewaard om te kunnen voldoen aan wettelijke (fiscale) bewaartermijnen en een bewaartermijn van 20 jaar indien de (bijzondere) persoonsgegevens nodig zijn in het kader van de (beroeps)aansprakelijkheid.

Bijzondere persoonsgegevens zoals dieetwensen die worden verstrekt voor een ontbijtsessie of netwerkbijeenkomst worden na afloop van het evenement direct verwijderd.

De door De Haij & Van der Wende Advocaten genoemde persoonsgegevens van websitebezoekers zoals (internetbrowser en apparaat type, eventuele gebruiksnaam, surfgedrag en tijdstempels) die De Haij & Van der Wende Advocaten verwerken bewaren De Haij & Van der Wende Advocaten maximaal 2 jaar.

Gegevens over sollicitanten bewaren De Haij & Van der Wende Advocaten maximaal 4 weken na het laatste contact, tenzij de sollicitant toestemming geeft om de gegevens langer te bewaren.

5. Delen van persoonsgegevens met derden

De Haij & Van der Wende Advocaten verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat uw gegevens aan een deurwaarder, gerechtelijke instantie of notaris moeten worden verstrekt of aan een andere dienstverlener die een advies moet verstrekken. Uiteraard wordt u om toestemming gevraagd of wordt u op de hoogte gesteld, tenzij de wet De Haij & Van der Wende Advocaten verbiedt om u hierover te informeren.

Verder maken De Haij & Van der Wende Advocaten gebruik van een externe serverruimte voor de opslag van (delen van) onze administratie, waar uw persoonsgegevens een onderdeel van uitmaken. Uw persoonsgegevens worden om die reden aan onze provider van de serverruimte verstrekt.

Omdat De Haij & Van der Wende Advocaten gebruik maken van een nieuwsbrief mailing dienst, worden uw persoonsgegevens (e-mailadres en voor- en achternaam) tot slot doorgegeven aan de aanbieder van deze dienst, voor zover u toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van onze mailing.

Het kan voorkomen dat De Haij & Van der Wende Advocaten uw gegevens moeten delen aan derden op grond van een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld op verzoek van de Belastingdienst of een toezichthoudend orgaan. In dat geval delen De Haij & Van der Wende Advocaten alleen de noodzakelijke informatie en niet meer.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten De Haij & Van der Wende Advocaten een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

De Haij & Van der Wende Advocaten blijft in beginsel verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

6. Cookies, of vergelijkbare technieken, die De Haij & Van der Wende Advocaten gebruiken

De Haij & Van der Wende Advocaten gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. De Haij & Van der Wende Advocaten gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben De Haij & Van der Wende Advocaten u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Op de website van De Haij & Van der Wende Advocaten worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Google Tag Manager

 • Naam: _gcl_au
 • Functie: Analytisch
 • Bewaartermijn: 3 maanden
 • Google Tag Manager stelt de cookie in om te experimenteren met de advertentie-efficiëntie van websites die hun services gebruiken

Google Analytics

 • Naam: _ga, _gid en _gat_UA
 • Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
 • Bewaartermijn: 1 jaar 1 maand en 4 dagen
 • Dit programma geeft De Haij & Van der Wende Advocaten inzicht in de (anonieme) statistieken, zoals bezoekersaantallen en specifiek klikgedrag. De cookie bewaart gegevens anoniem en genereert een willekeurig nummer om unieke bezoekers te herkennen.

AVG

 • Naam: cookielawinfo-checkbox-necessary en cookielawinfo-checkbox-non-necessary
 • Functie: Noodzakelijk
 • Bewaartermijn: 1 jaar
 • Ingesteld door de AVG Cookie Consent plugin, deze cookie registreert de toestemming van de gebruiker voor de cookies in de categorie ‘’Noodzakelijk’’.

Doubleclick.net

 • Naam: test_cookie
 • Functie: Advertentie
 • Bewaartermijn: 15 minuten
 • Doubleclick.net plaatst de cookie om te bepalen of de browser van de gebruiker cookies ondersteunt.

Op onze website vindt u hyperlinks naar websites van anderen, zoals rechtspraak.nl en bijvoorbeeld LinkedIn en Instagram. Als op deze knoppen worden geklikt, worden persoonsgegevens verwerkt door die betreffende partij. De Haij & Van der Wende is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites of de diensten die zij aanbieden en niet verantwoordelijk voor bescherming en beveiliging van uw persoonsgegevens die u verstrekt aan die websites.

7. Hoe De Haij & Van der Wende Advocaten persoonsgegevens beveiligen

De Haij & Van der Wende Advocaten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Daarnaast zijn de advocaten en medewerkers gebonden aan de wettelijke (afgeleide) geheimhoudingsplicht.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met kantoor of via info@haijwende.nl. Ook zullen De Haij & Van der Wende Advocaten u direct informeren indien er sprake is van een datalek die nadelige gevolgen heeft voor uw privacy.

De Haij & Van der Wende Advocaten heeft in ieder geval de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall;
 • Pseudonimiseren en versleutelen van Persoonsgegevens waar mogelijk;
 • Toegang tot laptops en computers zijn versleuteld en een 2-factorauthenticatie bij werken op afstand;
 • Binnen de organisatie zijn Medewerkers op de hoogte van de beveiligingsmaatregelen voor Persoonsgegevens;
 • Adequate procedures over (technische) beveiliging van Persoonsgegevens en handelt overeenkomstig (laptop niet onbeheerd achterlaten, beveiligde usb-sticks etc.);
 • Inbraakalarm en andere fysieke maatregelen voor toegangsbeveiliging;
 • Veilige verbindingen;
 • Veilig versturen van Persoonsgegevens via internet (bijvoorbeeld e-mail) door middel van technische maatregelen. Houd er rekening mee dat geen enkele verzendmethode via internet of elektronische opslag 100% veilig is, en De Haij & Van der Wende Advocaten kunnen geen absolute veiligheid garanderen;
 • Back-up (op (brand)veilige plaatsen) en herstel;
 • Sterk wachtwoordenbeheer;
 • Persoonsgegevens worden niet op privé apparatuur opgeslagen.

8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft een aantal rechten op grond van de AVG:

 • U heeft het recht om De Haij & Van der Wende Advocaten te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien;
 • Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u De Haij & Van der Wende Advocaten ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden;
 • Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u uw eerder verstrekte toestemming weer intrekken;
 • Ook kunt u bij De Haij & Van der Wende Advocaten bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Een klacht indienen kan via deze volgende link.
 • Op verzoek zullen De Haij & Van der Wende Advocaten informatie aan u verstrekken over de afweging van de belangen die De Haij & Van der Wende Advocaten hebben gemaakt in het kader van de grondslag ‘verwerking op basis van een gerechtvaardigd belang’, voor zover op u van toepassing;
 • Tot slot kunt u De Haij & Van der Wende Advocaten verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander;
 • Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u contact opnemen met De Haij & Van der Wende Advocaten via de contactgegevens die bovenaan deze verklaring staan.
 • Indien er twijfel is over de identiteit van uw persoon, kunnen De Haij & Van der Wende Advocaten u een kopie van uw identiteitsbewijs vragen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk en uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

9. Wijzigingen van deze privacyverklaring

De Haij & Van der Wende Advocaten behoudt zich het recht voor om veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring, indien dit nodig wordt geacht. De meest actuele versie is te allen tijde in te zien op onze website. De eerste versie is van mei 2018. Deze versie is laatstelijk aangevuld in januari 2024.

Als u nog vragen heeft of meer informatie wenst over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens, dan kunt u uiteraard contact met De Haij & Van der Wende Advocaten opnemen.

Blijf juridisch op de hoogte

Meld u aan voor onze nieuwsbrief