Moodsetter ondernemersrecht scaled
CORPORATE LAW
WE STAND FOR YOUR CAUSE

Debt collections

Wanneer u een product of dienst levert aan uw klant, verwacht u terecht dat de vordering ook betaald wordt. In onze praktijk merken wij dat vorderingen te snel worden afgeboekt en dat er vaak nog wél geld te halen is bij uw klant. Met regelmaat blijkt dat een bestuurder of aandeelhouder kan worden aangesproken voor uw vordering.

De advocaten van De Haij & Van der Wende hebben veel kennis van de wet- en regelgeving en de actuele jurisprudentie op dit gebied. Wij weten welke middelen we in kunnen zetten om druk uit te oefenen op de debiteur. De praktijk laat zien dat wij in veel gevallen toch nog (delen van) geld weten terug te halen van de debiteur.

Stay informed

Sign up for our newsletter