Moodsetter ondernemersrecht scaled
CORPORATE LAW
WE STAND FOR YOUR CAUSE

Drawing up and termination contracts

De overeenkomst met uw zakelijke partner kunt u op veel verschillende manieren regelen. U kunt een overeenkomst tot in de puntjes uitwerken, maar u kunt de overeenkomst ook alleen op hoofdlijnen tot stand brengen. Wat spreekt u af als het gaat over levering, aansprakelijkheid en financiering? Wat gebeurt er als een van de partijen de overeenkomst niet nakomt?

Wij kunnen ook van toegevoegde waarde zijn als u een samenwerking aangaat met een zakelijke partner. Reeds in de onderhandelingsfase kunnen wij aangeven waar u op moet letten en waar de valkuilen liggen. De overeenkomst die u sluit, kunnen wij uiteindelijk ook voor u opstellen. De overeenkomst maken wij passend voor uw bedrijf. Wij verdiepen ons eerst in uw organisatie en de markt waarin u werkt en daardoor kunnen wij maatwerk leveren.

Hebt u vragen over de totstandkoming of de beëindiging van een overeenkomst? Wilt u onder een bestaand contract uit? Allemaal vragen waar de advocaten van De Haij & Van der Wende u een pasklaar antwoord op kunnen geven.

Stay informed

Sign up for our newsletter