Moodsetter vastgoedrecht scaled
Vastgoedrecht
Arbitration

Arbitration

In bouw- en aannemingsovereenkomsten is vaak een clausule opgenomen waarin staat dat alle geschillen die tussen partijen ontstaan via arbitrage beslecht worden. De geschillen kunnen dan worden voorgelegd aan de Raad van arbitrage in bouwgeschillen (RvA). De mogelijkheid van arbitrage is vastgelegd in de wet en is een vorm van rechtspraak die zeer geschikt is om problemen relatief snel, adequaat en vooral praktisch op te lossen. Arbiters van de RvA beoordelen de zaak conform de wettelijke regels. Hun uitspraak heeft dus dezelfde rechtskracht als een vonnis van de rechter. Het voordeel van arbitrage bij de RvA is dat de arbiters vaak ook specifieke technische deskundigheid hebben die juist in bouwkwesties zo belangrijk is. Omdat wel geoordeeld moet worden binnen de kaders van de wet, is juridische bijstand bij arbitragezaken minstens zo belangrijk en in de praktijk zeker noodzakelijk. We hebben ervaring in het adviseren over en het voeren van arbitrageprocedures.   

Stay informed

Sign up for our newsletter