Direct een advocaat nodig? Bel: +31 10 220 44 00

Of e-mail en ontvang binnen 24 uur een antwoord

Moodsetter omgevingsrecht scaled

Omgevingsrecht

Wij staan voor uw zaak

Handhaving

De leefbaarheid van onze omgeving en de mogelijkheden om in de omgeving (bedrijfs)activiteiten te ondernemen is geregeld in wetten en regels. Als regels en wetten niet voldoende worden nageleefd, komen toezicht en handhaving in beeld. Bij De Haij & Van der Wende Advocaten hebben wij uitgebreide ervaring in het bijstaan van bedrijven en instellingen die geconfronteerd worden met handhavingstrajecten. Een handhavingstraject zet zomaar de relatie met de overheid onder druk. Een proactieve benadering en goede communicatie met toezichthoudende instanties zijn essentieel om een positieve en constructieve relatie met de overheid te behouden. Wij hebben ruime ervaring in het onderhouden van goede contacten met toezicht- en handhavingsinstanties, zodat effectief gezocht kan worden naar oplossingen. 

Last onder bestuursdwang: voorkomen en aanpakken
Een last onder bestuursdwang is een middel dat door de overheid kan worden ingezet wanneer regelgeving wordt overtreden. De overtreder krijgt dan eerst zelf de kans om de overtreding ongedaan te maken. Gebeurt dit niet, dan zal de overheid dit doen, op kosten van de overtreder. Wij bieden deskundige begeleiding om te voorkomen dat u in een dergelijke situatie terechtkomt en adviseren u over de mogelijke vervolgstappen wanneer u toch met bestuursdwang wordt geconfronteerd.

Last onder dwangsom: doen of niet doen?
Een last onder dwangsom is een middel dat door de overheid wordt ingezet om ervoor te zorgen dat een overtreding eindigt of zich niet (meer) zal voordoen. Aan de last – hetgeen moet worden gedaan – is een dwangsom gekoppeld. Wordt niet aan de last voldaan, dan verbeurt de overtreder een dwangsom. Deze moet overigens wel proportioneel zijn en mag dus niet buitensporig hoog zijn. Vaak zijn situaties waarin een last onder dwangsom wordt opgelegd niet zwart wit en is het zinvol om u te laten adviseren door een juridisch specialist als u met een last onder dwangsom wordt geconfronteerd. Wij kunnen u begeleiden bij het gehele traject.  

Boetes: risico’s minimaliseren
Boetes kunnen worden opgelegd als sanctie voor het overtreden van wetten en regels. De hoogte en de gevolgen van dergelijke boetes kunnen aanzienlijk zijn. Ons kantoor staat u bij om de risico’s op boetes te minimaliseren en, indien nodig, bezwaar te maken tegen opgelegde boetes.

De Haij & Van der Wende advocaten: Uw partner in handhaving
Handhaving hoeft niet te resulteren in conflicten of boetes. Met de juiste begeleiding en juridische expertise kunt u voldoen aan alle vereisten en uw activiteiten ongestoord voortzetten. De Haij & Van der Wende Advocaten is uw partner in dit proces, met een diepgaand begrip van handhavingsmechanismen en een proactieve benadering om problemen te beperken of te voorkomen.

Voor meer informatie en begeleiding kunt u contact opnemen met ons kantoor. Wij staan voor u klaar om u te helpen navigeren door het complexe landschap van handhaving en rechtsbescherming.

Blijf juridisch op de hoogte

Meld u aan voor onze nieuwsbrief