Direct een advocaat nodig? Bel: +31 10 220 44 00

Of e-mail en ontvang binnen 24 uur een antwoord

Moodsetter omgevingsrecht scaled

Omgevingsrecht

Wij staan voor uw zaak

Omgevingsvergunning

In het complexe veld van het omgevingsrecht is de omgevingsvergunning een centraal element, waarbij verschillende facetten van een project samen kunnen komen. Bij De Haij & Van der Wende Advocaten zijn we gespecialiseerd in het begeleiden van onze cliënten door dit veelzijdige proces, met bijzondere aandacht voor technische bouw, milieuaspecten en omgevingsplanactiviteiten.

Technische bouw: De fundering van uw project

Bij technische bouwprojecten staat precisie voorop. De omgevingsvergunning speelt hierin een cruciale rol, waarbij alle technische aspecten van het bouwproces nauwkeurig worden beoordeeld. Ons kantoor biedt juridische ondersteuning en expertise om ervoor te zorgen dat uw bouwplannen voldoen aan alle geldende normen en voorschriften, wat de weg vrijmaakt voor een succesvol project. Meer specifiek kunnen wij cliënten ook bijstaan bij en adviseren over vraagstukken over verplichtingen uit kwaliteitsborgingswetgeving en het samenspel tussen overheid, ontwikkelaar/bouwer en consument. 

Milieu: Verantwoordelijkheid en duurzaamheid

Milieuregels kunnen een uitdaging vormen bij de realisatie van een project en zelfs tot stillegging van projecten leiden. De impact van projecten op het milieu is een steeds belangrijker aandachtspunt binnen het omgevingsrecht. Wij helpen u bij het in kaart brengen van alle relevante milieuaspecten zodat uw project kan voldoen aan de wettelijke normen. Dit waarborgt de levensvatbaarheid van het project op de lange termijn. 

Omgevingsplanactiviteiten: Samenhang en consistentie

Omgevingsplanactiviteiten vormen het raakvlak tussen uw project en het lokale ruimtelijk beleid. Het op een juiste manier inpassen van uw plannen binnen het bestaande omgevingsplan is essentieel. Ons team van ervaren juristen begeleidt u door dit proces, waarbij we streven naar een harmonieuze inpassing van uw project binnen de gemeentelijke kaders.

Maatwerkvoorschriften: maatwerk geboden

De mogelijkheid om een maatwerkvoorschrift te stellen is een essentieel instrument voor gemeenten en omgevingsdiensten om activiteiten in de leefomgeving mogelijk te maken. Als de wet het toelaat, kunnen zij via maatwerkvoorschriften in specifieke gevallen afwijken van de algemene regels. Maar maatwerkvoorschriften kunnen ook zo opgesteld zijn dat ze uw activiteiten nodeloos beperken. Wij kunnen met u optrekken bij de totstandkoming van gewenste maatwerkvoorschriften of u helpen bij het tegengaan van ongewenst opgelegde maatwerkvoorschriften. Ons team helpt u bij het in overleg met de gemeente of omgevingsdienst vormgeven van deze voorschriften, zodat ze helder, juridisch houdbaar en effectief zijn en u door kunt met uw bedrijfsvoering. 

Blijf juridisch op de hoogte

Meld u aan voor onze nieuwsbrief