Direct een advocaat nodig? Bel: +31 10 220 44 00

Of e-mail en ontvang binnen 24 uur een antwoord

Moodsetter omgevingsrecht scaled

Omgevingsrecht

Wij staan voor uw zaak

Overlast

Activiteiten in de leefomgeving gaan vaak gepaard met overlast. Deze overlast kan tijdelijk zijn of voortdurend. Overlast van activiteiten heeft vaak een grote impact op het welzijn en het woon- en leefklimaat. Daarom is het van belang overlast zoveel mogelijk te beperken. Bij De Haij & Van der Wende Advocaten begrijpen we de complexiteit van overlast en de daarmee samenhangende juridische uitdagingen. We combineren juridische expertise met een praktische aanpak, en werken samen met u aan oplossingen die juridisch robuust én praktisch uitvoerbaar zijn. 

Neem vandaag nog contact met ons op om te ontdekken hoe wij u kunnen ondersteunen bij uw overlastvraagstukken. 

Trillingen: Een delicaat evenwicht

Trillingen, veelal veroorzaakt door bouwactiviteiten of verkeer, kunnen aanzienlijke hinder veroorzaken. Wij kunnen u helpen met de beoordeling of de trillingsoverlast geoorloofd is en in lijn met de geldende normen.  Is dat niet het geval, dan ondersteunen wij bij het vinden van een oplossing die zowel de overlast minimaliseert als voldoet aan de wettelijke eisen.

Geur: een variabele hindergrens

Bedrijfsactiviteiten kunnen gepaard gaan met geuruitstoot. Een zekere geurhinder kan geoorloofd zijn. Maar wat voor de een acceptabele geuruitstoot is, vormt voor een ander hinder. Wat wel en niet geoorloofde geuruitstoot is, is geregeld in de wet en in het omgevingsplan en is afhankelijk van onder andere het type bedrijvigheid. Zo gelden er specifieke regels voor geur voor bijvoorbeeld veehouderijen en het houden van landbouwhuisdieren. Er gelden ook regels voor de opeenstapeling (cumulatie) van geur, zodat een goede leefomgeving geborgd blijft. Geuroverlast? Of activiteiten willen starten die mogelijk overlast geven? Wij kunnen u goed adviseren over de regels. Ook kunnen wij u bijstaan in handhavingstrajecten.  

Geluid: harmonie of kakofonie?

Geluidsoverlast heeft veel impact op de omgeving. Niet alle geluidsoverlast is echter ontoelaatbaar. Zo gelden er normen voor geluidsproductie op en om industrieterreinen en bedrijventerreinen, voor geluid van wegen en is de geluidsbelasting op gevoelige objecten (wonen, gezondheidszorg, kinderopvang, onderwijs) ook geregeld. Wat mag en niet mag volgt deels uit de wet en wordt deels vastgesteld door de gemeente in het omgevingsplan. Wilt u weten of het geluid dat uw bedrijfsactiviteiten veroorzaken binnen de regels is? Of ervaart u juist overlast van geluid uit uw omgeving? Wij kunnen u adviseren over de mogelijkheden en samen naar oplossingen zoeken. 

Blijf juridisch op de hoogte

Meld u aan voor onze nieuwsbrief