Direct een advocaat nodig? Bel: +31 10 220 44 00

Of e-mail en ontvang binnen 24 uur een antwoord

Moodsetter personeelsrecht scaled
Arbeidsrecht
Wij staan voor uw zaak

Inspectie SZW boetes

De Inspectie SZW controleert of werkgevers en werknemers zich houden aan de verschillende wetten, besluiten en regelingen op het terrein van arbeid. Dit is bijvoorbeeld de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en de Arbeidstijdenwet.

Als de regels worden overtreden, dan kan de Inspectie SZW handhavend optreden. Dat doet de Inspectie met een mix van instrumenten zoals waarschuwingen, boetes en stilleggingen.

Hoe groot is de kans dat de Inspectie bij uw bedrijf op bezoek komt? Bedrijven waarvan verwacht mag worden dat ze de wetgeving beter naleven dan hun collega’s in een andere sector, maken minder kans op een inspectie. Maar ook werknemers kunnen een (anonieme) melding of aanvraag indienen bij de Inspectie. Daarnaast kunnen cao-partijen een melding doen van niet-naleving van de cao-bepalingen en verzoeken om ondersteunend onderzoek door de Inspectie SZW.

Het is van belang dat u snel en adequaat reageert op informatieverzoeken van de Inspectie SZW, omdat er een zeer streng handhavingsbeleid wordt toegepast. De Haij & Van der Wende advocaten kan u begeleiden tijdens een onderzoek door de Inspectie SZW en eventuele vragen van de Inspectie SZW voor u beantwoorden. Ook hebben wij ervaring in bezwaar- en beroepsprocedures om eventuele boetes aan te vechten.

Blijf juridisch op de hoogte

Meld u aan voor onze nieuwsbrief