Direct een advocaat nodig? Bel: +31 10 220 44 00

Of e-mail en ontvang binnen 24 uur een antwoord

Moodsetter vastgoedrecht scaled
Vastgoedrecht
Zakelijke rechten

Zakelijke rechten

Een zakelijk recht is een recht dat rust op de zaak of het goed (bijv. op gronden of een gebouw). Dat lijkt eenvoudig, maar is het in de praktijk vaak niet. Onder de zakelijke rechten in juridische zin worden gevat:

  • Eigendom
  • Bevoegdheden en verplichtingen van eigenaars van naburige erven (burenrecht)
  • Mandeligheid
  • Erfdienstbaarheden
  • Erfpacht
  • Opstal
  • Appartementsrechten <link VVE Problematiek>

Bij al deze zakelijke rechten kunnen juridische vragen spelen. Wanneer is bijvoorbeeld sprake van natrekking, waardoor een ander goed onderdeel gaat uitmaken van de eigendom van een andere partij? En hoe kan dat worden voorkomen? Welke rechten en verplichtingen gelden er bijvoorbeeld tussen eigenaars van naburige percelen en wanneer is bijvoorbeeld sprake van onrechtmatige hinder? En wat zijn de regels rondom gemeenschappelijk eigendom van gemeenschappelijk nut (mandeligheid zoals bijvoorbeeld een scheidsmuur)? In welke situaties kan het vestigen van een erfdienstbaarheid op een onroerende zaak een oplossing bieden? En wat moet geregeld worden in een erfpacht- of opstalakte? En wat vooral niet?

Wij helpen u graag met een oplossingsgerichte aanpak.

Blijf juridisch op de hoogte

Meld u aan voor onze nieuwsbrief