De VAR verklaring verdwijnt in 2016

Veel zzp’ers of freelancers beschikken over een Verklaring Arbeidsrelatie, de zogenaamde VAR. In die VAR staat hoe de Belastingdienst de inkomsten van de houder van de VAR zal behandelen: als loon uit dienstbetrekking, als winst uit onderneming, als resultaat uit overige werkzaamheden of als inkomsten uit werkzaamheden voor de vennootschap. Hiermee worden voor de opdrachtgever veel onzekerheden over de fiscale behandeling weggenomen. De VAR is bedoeld om de opdrachtgever de garantie te bieden dat geen sprake is van schijnzelfstandigheid.

Er komen echter ingrijpende veranderingen aan. In 2016 zal de VAR gaan verdwijnen en kan deze dus niet meer worden aangevraagd. In eerste instantie was het de bedoeling om de VAR te vervangen door een “Beschikking geen loonheffing”, maar dat gaat niet door. Om zekerheid te krijgen over de manier waarop de Belastingdienst tegen de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer aankijkt, kunnen partijen vanaf 2016 gebruik maken van door de Belastingdienst al beoordeelde modelcontracten. Ook is het mogelijk om daarvan afwijkende, individuele overeenkomsten vooraf ter beoordeling aan de Belastingdienst voor te leggen. Zo is voor beide partijen duidelijk wat de fiscale positie is.

Dit nieuwe systeem kent minder administratieve rompslomp dan het VAR-systeem. Bovendien nam de VAR-verklaring alleen de onzekerheid voor de opdrachtgever weg. De opdrachtnemer moest nog steeds afwachten tot ná zijn aangifte IB, hoe de Belastingdienst tegen de inkomsten aankeek. Nu heeft de Belastingdienst te kennen gegeven dat als de voorwaarden van het modelcontract worden gevolgd, er geen handhaving achteraf zal plaatsvinden. In dat geval zijn dus beide partijen vooraf bekend met hun fiscale positie.

Wel blijft het risico bestaan dat loonheffingen moeten worden ingehouden en voldaan als blijkt dat de manier van werken niet conform de modelovereenkomst gaat en dat er toch sprake is van een dienstbetrekking. Tegen misbruik zal nog steeds worden opgetreden. In zoverre verandert er niets.

De nieuwe regeling lijkt nou eens een mooi voorbeeld van wetgeving die op de praktijk is afgestemd en een verbetering betekent.

Heeft u vragen over de nieuwe regeling, de voorbeeldovereenkomsten of een individuele overeenkomst, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Logo Haij Wende

De Haij & van der Wende

Lawyers
Dennis rond 200x200

Dennis Oud

Lawyer
Erwin rond 200x200

Erwin den Hartog

Corporate law, Real estate law
Fleur 1

Fleur Huisman

Environmental law
Petra lindhout pf

Petra Lindthout

Environmental law
Tessa rond 200x200

Tessa Sipkema

Employment law, Corporate law
Gerard rond 200x200

Gerard van der Wende

Administrative law and Family law
Elke 1

Elke Hofman-Bijvank

Emplyment law
Bekijk button

Possibly also of interest to you

Test news item

Please note that the content of our website (including any legal submissions) is for non-binding informational purposes only and does not serve as legal advice in the strict sense. The content of this site cannot and should not serve as a substitute for individual and binding legal advice relating to your specific situation. All information is therefore provided without guarantee of accuracy, completeness and timeliness.

Stay informed

Sign up for our newsletter