Digitale toegang tot de rechtspraak wordt hervat en een wijziging van griffierecht ligt in het verschiet

Digitalisering rechtspraak

Eerder dit jaar lieten wij u al weten dat van de digitalisering van de rechtspraak (Kwaliteit en Innovatie rechtspraak) bar weinig was terechtgekomen. Het geraamde kostenplaatje van € 60 miljoen was opgelopen tot € 220 miljoen zonder een definitief product. De Raad voor de Rechtspraak heeft toen laten weten dat in het najaar verder gesproken zou worden over de bijgestelde doelen van de digitalisering.

De Raad voor de Rechtspraak heeft op 15 november 2018 een brief gepubliceerd over de digitalisering in het civiele recht en het bestuursrecht. Vanaf 2019 wordt per zaaksoort gekeken hoe de nieuwe manier van werken kan worden vormgegeven. Dit zal veelal eerst op vrijwillige basis geschieden. Indien de ervaringen positief zijn zal de digitale uitwisseling verder uitgerold moeten worden naar andere gerechten, maar ook dan nog steeds op vrijwillige basis. Uiteindelijk moet het digitale werken voor alle professionele partijen verplicht worden. Burgers blijven de mogelijkheid houden om op papier te procederen.

 Griffierecht

Per kamerbrief, d.d. 15 november 2018, heeft minister Dekker aangekondigd het griffierecht voor lage vorderingen aan te willen passen. Ondernemingen, vooral de kleinere, zouden er door het hoge griffierecht van afzien om met onbetaalde rekening van net boven de € 500,00 naar de rechter te stappen en de toegang tot de rechter zou in het geding komen. Het griffierecht tot vorderingen van € 25.000,00 ziet er momenteel als volgt uit:

5c010e47faabf9548c12a9ce financieel belang

*RP = rechtspersoon / NP = natuurlijk persoon / OV = onvermogende

In de kamerbrief werkt minister Dekker een tweetal scenario’s uit die tot de vaststelling van het nieuwe griffierecht kunnen leiden. In het eerste scenario hanteert minister Dekker dezelfde categorieën qua financieel belang als nu het geval is. In het tweede scenario voegt minister Dekker twee extra categorieën toe, zodat er iets meer variatie ontstaat. Schematisch weergegeven ziet dit er als volgt uit:

Variant 1

5c010ed7faabf9666212a9d9 financieel belang 2

Variant 2

5c010f178bd3f6e3df22bdf2 financieel belang 3

In beide varianten zien we dat het griffierecht van vorderingen tot € 1.500,00 in ieder geval naar beneden zal gaan. Het griffierecht in variant 2 gaat tot vorderingen van € 5.000,00 naar beneden. Het griffierecht voor vorderingen boven respectievelijk de € 2.500,00 en € 5.000,00 gaat daarentegen omhoog. Minister Dekker heeft in zijn brief aangegeven dat variant twee zijn voorkeur heeft. De wijzigingen staan echter nog niet vast. We kunnen wel al voorzichtig concluderen dat het griffierecht voor vorderingen vanaf € 5.000,00 in ieder geval omhoog zal gaan en dat een verlaging van het griffierecht voor de kleine vorderingen in de rede ligt. We houden u daarom op de hoogte.

Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met Lennart Hordijk.

Logo Haij Wende

De Haij & van der Wende

Lawyers
Dennis rond 200x200

Dennis Oud

Lawyer
Erwin rond 200x200

Erwin den Hartog

Corporate law, Real estate law
Fleur 1

Fleur Huisman

Environmental law
Petra lindhout pf

Petra Lindthout

Environmental law
Tessa rond 200x200

Tessa Sipkema

Employment law, Corporate law
Gerard rond 200x200

Gerard van der Wende

Administrative law and Family law
Elke 1

Elke Hofman-Bijvank

Emplyment law
Bekijk button

Possibly also of interest to you

Test news item

Please note that the content of our website (including any legal submissions) is for non-binding informational purposes only and does not serve as legal advice in the strict sense. The content of this site cannot and should not serve as a substitute for individual and binding legal advice relating to your specific situation. All information is therefore provided without guarantee of accuracy, completeness and timeliness.

Stay informed

Sign up for our newsletter