Meerjarenplan van de rechtspraak; wat kan de sluiting van rechtbanken voor gevolgen hebben?

U heeft het wellicht gelezen in de krant of gevolgd via het journaal. De Raad voor de Rechtspraak heeft in een meerjarenplan voor 2015 t/m 2020 bekend gemaakt dat de Rechtspraak meer wil gaan investeren in de handhaving en verbetering van de kwaliteit van het rechterlijk werk door uitgaven voor bedrijfsvoering en huisvesting flink te verminderen. Na de reorganisatie van de Rechtspraak per 1 januari 2013 waarbij 19 rechtbanken zijn samengevoegd tot uiteindelijk 11 nieuwe rechtbanken, de gerechtshoven Arnhem en Leeuwarden zijn gefuseerd en er diverse kantongerechten zijn gesloten, zal er wederom de komende jaren het nodige gaan veranderen. Wat heeft dit voor gevolgen voor u?

Wat staat er in het meerjarenplan

De Rechtspraak moet moderniseren (digitaliseren), investeren in kwaliteit, de werkdruk aanpakken en tegemoet komen aan de vraag van de regering om fors te bezuinigen. In het meerjarenplan beschrijft de Raad voor de Rechtspraak de wijze waarop zij dit wil doen. Zo wil de Rechtspraak de werkdruk en het ziekteverzuim verminderen, besparen op IT en op de huisvesting. De huisvesting is een van de belangrijkste mogelijkheden voor de Rechtspraak om op te bezuinigen. Met de reorganisatie van de Rechtspraak per 1 januari 2013 zijn er kaders gesteld voor de toegankelijkheid van de Rechtspraak. Er moeten volgens deze kaders minimaal 32 zittingsplaatsen zijn. Dit zal ook de komende jaren niet veranderen. Er zijn 32 zittingsplaatsen en er zullen ook 32 zittingsplaatsen blijven. Wat verandert er dan wel? De Rechtspraak gaat de zaken verdelen over de verschillende zittingsplaatsen. Uitgangspunt daarbij is dat in ieder arrondissement, met uitzondering van Noord-Nederland en Zeeland-West-Brabant, er één vestiging is waar alle soorten zaken (volledig zaaks pakket) zullen worden behandeld. In steden als Rotterdam, Den Haag, Middelburg, Leeuwarden, Amsterdam, Groningen, Zwolle, Utrecht, Haarlem, Breda, Roermond en ’s-Hertogenbosch worden in beginsel alle soorten zaken behandeld. De resterende locaties zullen een basispakket of een uitgebreid pakket aan zaken behandelen. Bij het basispakket moet u denken aan geldvorderingen tot € 25.000, arbeidszaken, huurzaken, consumentenzaken, curatele en mentorschap, bewind, overtredingen en verkeerszaken. Bij het uitgebreide pakket moet u daarnaast denken aan veelvoorkomende bestuursrechtelijke, strafrechtelijke zaken (zonder gedetineerden) en familierechtelijke zaken. Op de overzichtskaart kunt u de verdeling van de verschillende zaakspakketten per locatie zien.

Wat merkt u ervan?

Concreet kan dit het volgende voor u betekenen. Heeft u bijvoorbeeld een geldvordering van meer dan € 25.000 en woont de debiteur in Dordrecht, dan kunt u nu nog bij de rechtbank in Dordrecht terecht voor deze vordering. Zijn alle wijzigingen van het meerjarenplan doorgevoerd, dan zal de zaak worden behandeld in Rotterdam en moet u dus verder reizen. Nu kunt u bijvoorbeeld nog terecht bij de rechtbank in Maastricht voor alle bestuurszaken. Na alle wijzigingen kunt u daar enkel nog terecht voor de veelvoorkomende bestuursrechtelijke zaken. Voor de andere, niet veelvoorkomende, bestuursrechtelijke zaken dient u binnen het arrondissement Limburg naar Roermond af te reizen. U hoeft echter niet vanuit Rotterdam straks ineens naar Groningen (arrondissement Noord-Nederland) te reizen. Alle zaken kunnen behandeld blijven worden binnen uw eigen arrondissement.

Wilt u meer weten, neemt u dan gerust contact op met Lennart Hordijk.

Logo Haij Wende

De Haij & van der Wende

Lawyers
Dennis rond 200x200

Dennis Oud

Lawyer
Erwin rond 200x200

Erwin den Hartog

Corporate law, Real estate law
Fleur 1

Fleur Huisman

Environmental law
Petra lindhout pf

Petra Lindthout

Environmental law
Tessa rond 200x200

Tessa Sipkema

Employment law, Corporate law
Gerard rond 200x200

Gerard van der Wende

Administrative law and Family law
Elke 1

Elke Hofman-Bijvank

Emplyment law
Bekijk button

Possibly also of interest to you

Test news item

Please note that the content of our website (including any legal submissions) is for non-binding informational purposes only and does not serve as legal advice in the strict sense. The content of this site cannot and should not serve as a substitute for individual and binding legal advice relating to your specific situation. All information is therefore provided without guarantee of accuracy, completeness and timeliness.

Stay informed

Sign up for our newsletter