Opslag auto’s op terrein in Schiedam legaal of in strijd met bestemmingsplan?

Fleur

Bouwterrein scaled

Bestemmingsplannen worden gebruikt om de bouw- en gebruiksmogelijkheden van gebieden vast te leggen. Voor bewoners en ondernemers is het vaak onduidelijk welk bestemmingsplan geldt voor het perceel waarop hun huis of onderneming staat en welke bouw- en gebruiksregels dan precies gelden. Ook verschijnt er meestal na zoveel jaar weer een nieuw bestemmingsplan, waar je vaak pas achteraf achter komt. Met zo’n nieuw bestemmingsplan kunnen de regels voor een gebied veranderen, waardoor bepaald gebruik (bijvoorbeeld wonen of gebruik van een stuk grond voor opslag van containers, auto’s of caravans) dat niet meer toegestaan is. Vaak valt het voorheen toegestane gebruik dan wel onder het zogenaamde ‘overgangsrecht voor gebruik’ van het nieuwe bestemmingsplan. Het is aan de bewoner of ondernemer om daar bewijs voor te leveren. Dat was ook het onderwerp van een zaak voor de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

In deze zaak kreeg een importeur van auto’s door de gemeente een last onder dwangsom aan zijn broek omdat zijn bedrijfsactiviteiten, het stallen van auto’s en bestelbussen voor export naar het buitenland, in strijd waren met het gebruik (“Agrarisch”) dat was toegestaan op basis van het bestemmingsplan. De importeur beroept zich echter op het overgangsrecht van de twee vorige bestemmingsplannen en stelt al voor 2011 opslag plaatsvond op het perceel en al die tijd ononderbroken is voortgezet.

De Raad van State concludeert dat degene die beroep doet op het overgangsrecht van een bestemmingsplan aannemelijk moet maken dat het strijdige gebruik legaal plaatsvond onder het voorheen geldende bestemmingsplan en sindsdien ononderbroken is voortgezet. Dat had de ondernemer niet voldoende gedaan. Opslag vond over de jaren heen onafgebroken plaats, maar dit was telkens voor andere bedrijfsactiviteiten. Naar het oordeel van de Afdeling hadden die vormen van opslag een wezenlijke andere ruimtelijke uitstraling dan het stallen van auto’s en bestelbussen.

Het is dus van belang dat, wanneer je je als burger beroept op het overgangsrecht, je hetzelfde voortgezet gebruik voldoende kan onderbouwen en bewijzen. Het is in zo’n geval aan de burger om aan te tonen dat het gebruik van de grond al jaren voortduurt en eerst wel legaal was. Bijvoorbeeld door luchtfoto’s van Google die soms jaren teruggaan.

Heeft u naar aanleiding van deze bijdrage vragen over overgangsrecht of bestemmingsplannen in het algemeen, of twijfelt u of het gebruik van uw perceel in het bestemmingsplan past of onder het overgangsrecht valt? Neem dan contact met ons op.

Lees hier de uitspraak: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RVS:2022:2923

Logo Haij Wende

De Haij & van der Wende

Lawyers
Dennis rond 200x200

Dennis Oud

Lawyer
Erwin rond 200x200

Erwin den Hartog

Corporate law, Real estate law
Fleur 1

Fleur Huisman

Environmental law
Petra lindhout pf

Petra Lindthout

Environmental law
Tessa rond 200x200

Tessa Sipkema

Employment law, Corporate law
Gerard rond 200x200

Gerard van der Wende

Administrative law and Family law
Elke 1

Elke Hofman-Bijvank

Emplyment law
Bekijk button

Possibly also of interest to you

Test news item

Please note that the content of our website (including any legal submissions) is for non-binding informational purposes only and does not serve as legal advice in the strict sense. The content of this site cannot and should not serve as a substitute for individual and binding legal advice relating to your specific situation. All information is therefore provided without guarantee of accuracy, completeness and timeliness.

Stay informed

Sign up for our newsletter