Overname en concurrentiebeding

Overname en concurrentiebeding

Als een onderneming wordt verkocht, is het gebruikelijk dat in de overnameovereenkomst een concurrentiebeding wordt opgenomen waarbij de verkoper wordt gebonden door een concurrentiebeding. Dat is ook wel logisch, omdat in de koopprijs veelal een deel van de goodwill is verdisconteerd en om die reden mag de verkoper zich gedurende een bepaalde periode niet met dezelfde producten of diensten begeven op dezelfde markt. Zou de verkoper dat wel mogen, dan zou afbreuk worden gedaan aan de verkochte onderneming.

 Voorwaarden

Een non-concurrentiebeding moet aan een aantal voorwaarden voldoen, tenzij op grond van de Mededingingswet een specifieke vrijstelling van toepassing is. De voorwaarden hebben betrekking op de omvang van het beding, de duur van het beding en de geografische beperking.

Voor wat betreft de omvang van het beding geldt dat de activiteiten die de verkoper niet mag verrichten, niet verder kunnen strekken dan de activiteiten van de verkochte onderneming op het moment van verkopen.

Voor de geldigheid van een non-concurrentiebeding is het verplicht om een tijdsduur op te nemen. Op grond van Europese Regelgeving geldt een termijn van maximaal twee jaar als er goodwill wordt overgedragen en maximaal drie jaar als er naast goodwill ook know how wordt overgedragen. Als er geen tijdsduur wordt opgenomen in het concurrentiebeding of er wordt een te lange tijdsduur overeengekomen, dan is er in beginsel sprake van een nietig beding. Ten aanzien van de beperking in tijdsduur gelden bijvoorbeeld strikte regels waarvan slechts in uitzonderingsgevallen afgeweken kan worden. Als er sprake is van een grote mate van klantentrouw kan in uitzonderingsgevallen een langere duur toegestaan zijn.

Daarnaast moet er in het non-concurrentiebeding een geografische beperking worden opgenomen. Deze beperking mag zich niet verder uitstrekken dan het gebied waar de onderneming actief was op het moment van de (ver)koop.

Met regelmaat zien wij in koopovereenkomsten concurrentiebedingen die niet aan opgemelde voorwaarden voldoen met als consequentie dat de koper de verkoper niet met succes kan aanspraken op nakoming van het non-concurrentiebeding. De vis wordt dan duur betaald.

Heeft u vragen over dit onderwerp, neem dan contact op met Hans de Haij.

Logo Haij Wende

De Haij & van der Wende

Lawyers
Dennis rond 200x200

Dennis Oud

Lawyer
Erwin rond 200x200

Erwin den Hartog

Corporate law, Real estate law
Fleur 1

Fleur Huisman

Environmental law
Petra lindhout pf

Petra Lindthout

Environmental law
Tessa rond 200x200

Tessa Sipkema

Employment law, Corporate law
Gerard rond 200x200

Gerard van der Wende

Administrative law and Family law
Elke 1

Elke Hofman-Bijvank

Emplyment law
Bekijk button

Possibly also of interest to you

Test news item

Please note that the content of our website (including any legal submissions) is for non-binding informational purposes only and does not serve as legal advice in the strict sense. The content of this site cannot and should not serve as a substitute for individual and binding legal advice relating to your specific situation. All information is therefore provided without guarantee of accuracy, completeness and timeliness.

Stay informed

Sign up for our newsletter