Verplichtstelling Bedrijfstakpensioenfonds

Verplichtstelling Bedrijfstakpensioenfonds

Nederland telt 54 pensioenfondsen die verplicht zijn gesteld in een bepaalde sector, bijvoorbeeld de bouw, de horeca of de uitzendbranche (ondernemingen die zich bezig houden met activiteiten op het gebied van deze pensioenfondsen kunnen verplicht zijn aangesloten bij Bedrijfstakpensioenfonds). Die verplichtstelling is wettelijk geregeld en daar valt als bedrijf ook niet aan te ontkomen, indien en zodra je activiteiten ontplooit die vallen onder een nader in een wettelijk besluit daarover op te nemen  activiteit. Simpel gezegd; heb je een restaurant, dan kun je er vanuit gaan dat je valt onder de pensioenregeling van pensioenfonds Horeca & Catering. Dat betekent dat werknemers moeten zijn aangesloten en dat je voor die werknemers aan hebt pensioenfonds Horeca & Catering premies afdraagt. Heb je een aannemersbedrijf, dan kun je er vrijwel zeker van zijn dat je valt onder de bedrijfstak pensioenfonds voor de bouwnijverheid.

Niet alle werkgevers zijn blij met de verplichte bedrijfstak pensioenfonds. Aansluiting daarbij betekent doorgaand hogere premiebetalingen voor pensioen dan zij zelf in hun bedrijf hebben geregeld. Er wordt dan ook regelmatig over geprocedeerd.

Daarbij is dan de discussie of een bepaald bedrijf wel onder de verplichtstelling valt.

Zo ook de procedures van Scheepsbevoorradingsbedrijf Terneuzen Bonded Stores (TBS) en Booking.com. TBS werd aangeschreven door het pensioenfonds groothandel in levensmiddelen (thans pensioenfonds foodservices genaamd). De brief van het pensioenfonds bevatte de mededeling dat TBS onder het fonds zou vallen en dat met terugwerkende kracht tot 2001 pensioenpremies moesten worden afgedragen. Dat zou om ruim 1 miljoen achterstallige premies gaan. TBS vocht dit aan. Volgens TBS was zij helemaal geen groothandel en leverde zij goederen aan schepen voor hun eigen verbruik, die dit niet doorverkopen. Van een groothandel was dus geen sprake. Uiteindelijk moest TBS dan wel voor alle 120.000 producten aantonen dat ze inderdaad aan schepen voor eigen verbruik werden verkocht.

Is het daarmee voor TBS afgedaan; helaas niet, want het verplichtstellingbesluit is namelijk recent aangepast en het Bedrijfstakpensioenfonds stelde dat TBS daardoor nu weer wel onder het besluit zou vallen. Grote kans dus dat TBS hogere pensioenpremies moet gaan betalen, waarbij zij dan het geluk heeft dat dat nu niet met terugwerkende kracht geschied.

Ook Booking.com was het niet eens met de verplichtstelling van het pensioenfonds van de reisbranche. Zij kreeg in de procedure bij de rechtbank in Amsterdam gelijk. Volgens de rechter is Booking.com geen reisagent, maar slechts een digitaal prikbord voor advertenties. Booking.com zou daarom niet onder de werkingssfeer van een pensioenfonds vallen.

Voor Booking.com een opluchting; als de rechter anders had aangenomen dan had Booking.com met terugwerkende kracht pensioenpremie moeten betalen over alle uitbetaalde salarissen vanaf 1999. Dat zijn bedragen waar je als onderneming niet heel vrolijk van wordt.

Als onderneming is het goed om je van tijd tot tijd te realiseren of er niet een verplichtstelling boven je hoofd hangt. Zeker als je in bepaalde branches werkzaam bent is het goed om je dat te realiseren. Als er een CAO van toepassing is dan is dat een goede indicatie dat er wellicht ook een Bedrijfstakpensioenfonds is. De activiteitenomschrijving in de CAO is doorgaand vrijwel gelijk aan die van de verplichtstellingsbesluiten.

Een check van tijd tot tijd is op zijn plaats. Ook als er activiteiten worden overgenomen of je bedrijf gaat het bijvoorbeeld iets beter doen in een bepaalde tak van sport dan zou het zomaar kunnen zijn dat je onder de werkingssfeer van een bedrijfstakpensioenfonds gaat vallen. Een zogenaamd werkingssfeeronderzoek van tijd tot tijd is dan ook verstandig.

Logo Haij Wende

De Haij & van der Wende

Lawyers
Dennis rond 200x200

Dennis Oud

Lawyer
Erwin rond 200x200

Erwin den Hartog

Corporate law, Real estate law
Fleur 1

Fleur Huisman

Environmental law
Petra lindhout pf

Petra Lindthout

Environmental law
Tessa rond 200x200

Tessa Sipkema

Employment law, Corporate law
Gerard rond 200x200

Gerard van der Wende

Administrative law and Family law
Elke 1

Elke Hofman-Bijvank

Emplyment law
Bekijk button

Possibly also of interest to you

Test news item

Please note that the content of our website (including any legal submissions) is for non-binding informational purposes only and does not serve as legal advice in the strict sense. The content of this site cannot and should not serve as a substitute for individual and binding legal advice relating to your specific situation. All information is therefore provided without guarantee of accuracy, completeness and timeliness.

Stay informed

Sign up for our newsletter