Wijziging partneralimentatie

Er wordt in Nederland al vele jaren gediscussieerd over de alimentatieplicht. Die alimentatieplicht is van oudsher gebaseerd op het idee dat door het huwelijk een recht ontstaat op overdracht van inkomen, gebaseerd op de stand van welvaart tijdens het huwelijk en op het gegeven dat één van de partners, vaak de vrouw, haar carrière heeft onderbroken of zelfs opgegeven ten behoeve van de verzorging van kinderen.

Er zijn echter ook kinderloze huwelijken, kortdurende huwelijken of echtparen die allebei toch een carrière hebben opgebouwd en inkomen genieten. Bij veel mensen leeft dan ook het idee dat alimentatie zijn doel voorbij kan schieten en soms onredelijk hoog is, onredelijk lang duurt of überhaupt onredelijk is gezien de situatie waarin de partners verkeren. Ook binnen de politiek is dat doorgedrongen. Er zijn diverse pogingen gedaan om het alimentatierecht te moderniseren. Dat lijkt nu eindelijk gelukt. Op 19 juni jl. is een wetsontwerp ingediend tot wijziging van de alimentatieregels.

De belangrijkste wijzigingen op een rij

De duur van de alimentatieplicht wordt verkort. De maximale duur wordt teruggebracht van twaalf naar vijf jaar. Als het huwelijk niet langer dan drie jaar heeft geduurd hoeft er helemaal geen partneralimentatie meer te worden betaald. Alleen voor partners die langer dan vijftien jaar getrouwd zijn geldt een maximale duur van tien jaar.

Voor bestaande alimentatieafspraken geldt het wetsvoorstel zoals het er nu ligt overigens niet. Dat zou naar de mening van de wetgever onrechtvaardig zijn en onzekerheid creëren.

Enerzijds zijn deze wijzigingen bedoeld als modernisering, anderzijds ook om te stimuleren dat mensen van hun eigen verdienvermogen gebruik blijven maken. Het is dan ook een voorstel dat vanuit de praktijk wordt toegejuicht. Het is nu afwachten of het wetsvoorstel ook daadwerkelijk in de huidige vorm wordt aangenomen.

Wilt u meer weten over partneralimentatie en wat de nieuwe regels voor u zullen betekenen, neemt u dan gerust contact op met Pascal Willems.

Logo Haij Wende

De Haij & van der Wende

Lawyers
Dennis rond 200x200

Dennis Oud

Lawyer
Erwin rond 200x200

Erwin den Hartog

Corporate law, Real estate law
Fleur 1

Fleur Huisman

Environmental law
Petra lindhout pf

Petra Lindthout

Environmental law
Tessa rond 200x200

Tessa Sipkema

Employment law, Corporate law
Gerard rond 200x200

Gerard van der Wende

Administrative law and Family law
Elke 1

Elke Hofman-Bijvank

Emplyment law
Bekijk button

Possibly also of interest to you

Test news item

Please note that the content of our website (including any legal submissions) is for non-binding informational purposes only and does not serve as legal advice in the strict sense. The content of this site cannot and should not serve as a substitute for individual and binding legal advice relating to your specific situation. All information is therefore provided without guarantee of accuracy, completeness and timeliness.

Stay informed

Sign up for our newsletter