Beslagleggen in de toekomst; efficiënter en eenvoudiger?

Beslagleggen in de toekomst; efficiënter en eenvoudiger?  

Wie een financiële verplichting aangaat, moet deze ook nakomen. Dat is een van de basisbeginselen in ons rechtsverkeer. Doet de schuldenaar dat niet, dan kan de schuldeiser een(incasso)procedure bij de rechter starten. Het is niet ongebruikelijk om voorafgaand aan de procedure (conservatoir) beslag te leggen op de bankrekening of het loon bij de werkgever van de schuldenaar. Ook beslag op het huis en andere waardevolle goederen van de schuldenaar is mogelijk. Betaalt de schuldenaar ook nadat de rechter daartoe heeft besloten niet, dan kan de deurwaarder worden verzocht om het vonnis gedwongen ten uitvoer te leggen.

Kort gezegd, het beslag- en executierecht maakt het mogelijk om een gerechtelijke beslissing gedwongen ten uitvoer te laten leggen, in het geval de schuldenaar hier niet uit eigen beweging aan voldoet.

Op 14 juni 2019 is het wetsvoorstel ‘herziening van het beslag- en executierecht ingediend. Het doel van het wetsvoorstel is om te voorkomen dat een schuldenaar door het beslag niet meer in zijn bestaansminimum kan voorzien. Ook wordt het beslagleggen zelf en executeren van het beslag efficiënter en eenvoudiger gemaakt.

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?

In het belang van de schuldeiser:

  1. Administratief beslag op motorrijtuigen en aanhangwagens wordt mogelijk: dit is kostenbesparend, omdat de deurwaarder niet daadwerkelijk op pad moet om het voertuig op te sporen, maar zich kan wenden tot het kentekenregister.
  2. Evenals bij executieveilingen van woningen en panden kan er dadelijk bij roerende zaken ook gekozen worden voor een online veiling, een zaalveiling of een combinatie van deze twee veilingen.
  3. De aankondiging van de verkoop kan straks via een algemeen toegankelijke website i.p.v. ouderwets in een dagblad.
  4. De schuldeiser krijgt eerder te horen van bijvoorbeeld de bank, de werkgever of de uitkeringsinstantie wat door het beslag getroffen is (van vier naar twee weken) en deze “derdenverklaring” mag digitaal worden aangeleverd. Als schuldeiser bent u dan beter in staat om voorafgaand aan de dagvaardingsprocedure in te schatten in hoeverre verhaal van uw vordering mogelijk is. U kunt dan de afweging maken of een procedure nog wel wenselijk is gelet op de te maken kosten.
  5. De kantonrechter wordt uitsluitend bevoegd in executiegeschillen bij kantonzaken. Procederen bij de kantonrechter is over het algemeen goedkoper voor beide partijen.
  6. Het wetsvoorstel regelt de mogelijkheid voor de deurwaarder om aan een bank te vragen of een schuldenaar daar een bankrekening aanhoudt. De bank verstrekt dan, als er een bankrekening wordt aangehouden, persoonsgegevens van de schuldenaar aan de deurwaarder. Hier zijn wel bepaalde waarborgen aan verbonden.


In het belang van de schuldenaar:

  1. Het beslag mag niet meer worden ingezet puur als pressiemiddel. Dat is het geval als de kosten van beslag en executie van roerende zaken de baten daarvan overstijgen.
  2. Nu bestaat er een beslagverbod op beddengoed, enige kleding en levensmiddelen van de schuldenaar. Na de wetswijziging bestaat ook een beslagverbod op bijna alle zaken die tot de inboedel van een huis behoren, met uitzondering van bijvoorbeeld een verzameling kunst.
  3. De beslagvrije voet (het gedeelte waarop geen beslag mag worden gelegd) geldt nu alleen voor bepaalde vorderingen tot periodieke betalingen zoals loon of een uitkering. Na de wetswijziging geldt ook een beslagvrij bedrag aan leefgeld bij bankbeslag, zodat de schuldenaar in zijn primaire levensbehoefte kan voorzien.

Voor meer informatie over de wetswijziging of eventuele vragen over incasso’s kunt u contact opnemen met Tessa Sipkema en Lennart Hordijk.

Logo Haij Wende

De Haij & van der Wende

Lawyers
Dennis rond 200x200

Dennis Oud

Lawyer
Erwin rond 200x200

Erwin den Hartog

Corporate law, Real estate law
Fleur 1

Fleur Huisman

Environmental law
Petra lindhout pf

Petra Lindthout

Environmental law
Tessa rond 200x200

Tessa Sipkema

Employment law, Corporate law
Gerard rond 200x200

Gerard van der Wende

Administrative law and Family law
Elke 1

Elke Hofman-Bijvank

Emplyment law
Bekijk button

Possibly also of interest to you

Test news item

Please note that the content of our website (including any legal submissions) is for non-binding informational purposes only and does not serve as legal advice in the strict sense. The content of this site cannot and should not serve as a substitute for individual and binding legal advice relating to your specific situation. All information is therefore provided without guarantee of accuracy, completeness and timeliness.

Stay informed

Sign up for our newsletter