Direct een advocaat nodig? Bel: +31 10 220 44 00

Of e-mail en ontvang binnen 24 uur een antwoord

Beslagleggen in de toekomst; efficiënter en eenvoudiger?

Beslagleggen in de toekomst; efficiënter en eenvoudiger?  

Wie een financiële verplichting aangaat, moet deze ook nakomen. Dat is een van de basisbeginselen in ons rechtsverkeer. Doet de schuldenaar dat niet, dan kan de schuldeiser een(incasso)procedure bij de rechter starten. Het is niet ongebruikelijk om voorafgaand aan de procedure (conservatoir) beslag te leggen op de bankrekening of het loon bij de werkgever van de schuldenaar. Ook beslag op het huis en andere waardevolle goederen van de schuldenaar is mogelijk. Betaalt de schuldenaar ook nadat de rechter daartoe heeft besloten niet, dan kan de deurwaarder worden verzocht om het vonnis gedwongen ten uitvoer te leggen.

Kort gezegd, het beslag- en executierecht maakt het mogelijk om een gerechtelijke beslissing gedwongen ten uitvoer te laten leggen, in het geval de schuldenaar hier niet uit eigen beweging aan voldoet.

Op 14 juni 2019 is het wetsvoorstel ‘herziening van het beslag- en executierecht ingediend. Het doel van het wetsvoorstel is om te voorkomen dat een schuldenaar door het beslag niet meer in zijn bestaansminimum kan voorzien. Ook wordt het beslagleggen zelf en executeren van het beslag efficiënter en eenvoudiger gemaakt.

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?

In het belang van de schuldeiser:

  1. Administratief beslag op motorrijtuigen en aanhangwagens wordt mogelijk: dit is kostenbesparend, omdat de deurwaarder niet daadwerkelijk op pad moet om het voertuig op te sporen, maar zich kan wenden tot het kentekenregister.
  2. Evenals bij executieveilingen van woningen en panden kan er dadelijk bij roerende zaken ook gekozen worden voor een online veiling, een zaalveiling of een combinatie van deze twee veilingen.
  3. De aankondiging van de verkoop kan straks via een algemeen toegankelijke website i.p.v. ouderwets in een dagblad.
  4. De schuldeiser krijgt eerder te horen van bijvoorbeeld de bank, de werkgever of de uitkeringsinstantie wat door het beslag getroffen is (van vier naar twee weken) en deze “derdenverklaring” mag digitaal worden aangeleverd. Als schuldeiser bent u dan beter in staat om voorafgaand aan de dagvaardingsprocedure in te schatten in hoeverre verhaal van uw vordering mogelijk is. U kunt dan de afweging maken of een procedure nog wel wenselijk is gelet op de te maken kosten.
  5. De kantonrechter wordt uitsluitend bevoegd in executiegeschillen bij kantonzaken. Procederen bij de kantonrechter is over het algemeen goedkoper voor beide partijen.
  6. Het wetsvoorstel regelt de mogelijkheid voor de deurwaarder om aan een bank te vragen of een schuldenaar daar een bankrekening aanhoudt. De bank verstrekt dan, als er een bankrekening wordt aangehouden, persoonsgegevens van de schuldenaar aan de deurwaarder. Hier zijn wel bepaalde waarborgen aan verbonden.


In het belang van de schuldenaar:

  1. Het beslag mag niet meer worden ingezet puur als pressiemiddel. Dat is het geval als de kosten van beslag en executie van roerende zaken de baten daarvan overstijgen.
  2. Nu bestaat er een beslagverbod op beddengoed, enige kleding en levensmiddelen van de schuldenaar. Na de wetswijziging bestaat ook een beslagverbod op bijna alle zaken die tot de inboedel van een huis behoren, met uitzondering van bijvoorbeeld een verzameling kunst.
  3. De beslagvrije voet (het gedeelte waarop geen beslag mag worden gelegd) geldt nu alleen voor bepaalde vorderingen tot periodieke betalingen zoals loon of een uitkering. Na de wetswijziging geldt ook een beslagvrij bedrag aan leefgeld bij bankbeslag, zodat de schuldenaar in zijn primaire levensbehoefte kan voorzien.

Voor meer informatie over de wetswijziging of eventuele vragen over incasso’s kunt u contact opnemen met Tessa Sipkema en Lennart Hordijk.

Logo Haij Wende

De Haij & van der Wende

Advocaten
Dennis rond 200x200

Dennis Oud

Advocaat
Erwin rond 200x200

Erwin den Hartog

Advocaat Ondernemingsrecht en Vastgoedrecht
Fleur 1

Fleur Huisman

Advocaat Omgevingsrecht
Petra lindhout pf

Petra Lindthout

Advocaat Omgevingsrecht
Tessa rond 200x200

Tessa Sipkema

Advocaat Arbeidsrecht en Ondernemingsrecht
Gerard rond 200x200

Gerard van der Wende

Advocaat Bestuursrecht en Personen- en Familierecht
Elke 1

Elke Hofman-Bijvank

Advocaat Arbeidsrecht

Mogelijk ook interessant voor u:

Test news item

Wij wijzen erop dat de inhoud van onze website (inclusief eventuele juridische bijdragen) uitsluitend bedoeld is voor niet-bindende informatieve doeleinden en niet dient als juridisch advies in strikte zin. De inhoud van deze site kan en mag niet dienen als vervanging van individueel en bindend juridisch advies dat betrekking heeft op jouw specifieke situatie. Alle informatie wordt daarom verstrekt zonder garantie voor juistheid, volledigheid en actualiteit.

Blijf juridisch op de hoogte

Meld u aan voor onze nieuwsbrief