Coronatoegangsbewijzen en 2G

Tessa

Op maandag 22 november jl. is het wetsvoorstel Tijdelijke wet verbreding inzet coronatoegangsbewijzen ingediend. De wet moet het voor ondernemers mogelijk maken om van werknemers, zzp’ers en vrijwilligers een coronatoegangsbewijs (ctb) te verlangen.

Als deze wet wordt aangenomen, kan de werkgever een ctb van de werknemer verlangen om hem toe te laten tot de werkvloer. Dit geldt overigens alleen voor de ctb-plichtige sectoren (cultuur, evenementen, georganiseerde jeugdactiviteiten, horeca en sport). Het wetsvoorstel biedt daarnaast de mogelijkheid om buiten de ctb-plichtige sectoren bij ministeriële regeling andere terreinen aan te wijzen waar een ctb-plicht kan gaan gelden. Als een werknemer geen ctb kan tonen, kunnen zijn werkzaamheden tijdelijk worden aangepast. Zijn er geen werkzaamheden die zonder ctb kunnen worden uitgevoerd, of als de werknemer niet wenst mee te werken (geen redelijke instructie opvolgt), dan zou dat zelfs tot gevolg kunnen hebben dat de werkgever tijdelijk de uitbetaling van loon kan staken. In de toelichting op het wetsvoorstel staat dat “wanneer de werknemer die geen ctb toont geen opvolging geeft aan redelijke instructies van de werkgever of in redelijkheid een voorstel van de werkgever niet had mogen weigeren” dit niet langer voor rekening van de werkgever komt.

Tegelijkertijd is het 2G wetsvoorstel ingediend, waarin wordt geregeld dat bepaalde activiteiten in bepaalde sectoren die expliciet in de wet zijn genoemd (cultuur, evenementen, horeca, niet-essentiële dienstverlening) alleen toegankelijk zullen zijn voor mensen die ofwel gevaccineerd zijn ofwel van corona hersteld zijn.

Beide wetsvoorstellen (Tijdelijke wet differentiatie coronatoegangsbewijzen en Tijdelijke wet verbreding inzet coronatoegangsbewijzen)  hebben verstrekkende gevolgen voor ondernemers, dus als de wetsvoorstellen worden aangenomen, zullen wij u hierover nader informeren.

Logo Haij Wende

De Haij & van der Wende

Lawyers
Dennis rond 200x200

Dennis Oud

Lawyer
Erwin rond 200x200

Erwin den Hartog

Corporate law, Real estate law
Fleur 1

Fleur Huisman

Environmental law
Petra lindhout pf

Petra Lindthout

Environmental law
Tessa rond 200x200

Tessa Sipkema

Employment law, Corporate law
Gerard rond 200x200

Gerard van der Wende

Administrative law and Family law
Elke 1

Elke Hofman-Bijvank

Emplyment law
Bekijk button

Possibly also of interest to you

Test news item

Please note that the content of our website (including any legal submissions) is for non-binding informational purposes only and does not serve as legal advice in the strict sense. The content of this site cannot and should not serve as a substitute for individual and binding legal advice relating to your specific situation. All information is therefore provided without guarantee of accuracy, completeness and timeliness.

Stay informed

Sign up for our newsletter