De aanzegging moet echt schriftelijk

Elke

Aanzegging 1536x1025

Het staat al sinds 2015 in de wet en er is al herhaaldelijk over geprocedeerd: de aanzegging.

Uiterlijk één maand voor het einde van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd moet de werkgever de werknemer aanzeggen of de overeenkomst wel of niet wordt voortgezet. Ondanks dat de wet uitdrukkelijk stelt dat de aanzegging schriftelijk moet gebeuren zijn er nog steeds werkgevers die denken dat dit ook mondeling kan. Zo ook in een zaak die is uitgeprocedeerd tot aan de Hoge Raad.

In dit geval had de directeur van de werkgever mondeling aan de werknemer medegedeeld dat “het dienstverband niet zou worden verlengd”. De werknemer was op zijn beurt gaan zoeken naar een andere baan en had die gevonden met een ingangsdatum aansluitend op de einddatum van zijn oudere arbeidsovereenkomst. Toch meende de werknemer recht te hebben op de aanzegvergoeding van één maand wegens het niet schriftelijk aanzeggen.

De werkgever vond deze boete naar “maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar” en procedeerde tot aan de Hoge Raad. De Hoge Raad laat aan duidelijkheid niets te wensen over en bevestigt nogmaals dat het hier gaat om dwingend recht waarvan niet zomaar ten nadele kan worden afgeweken. De werkgever is dus de aanzegvergoeding verschuldigd.

Conclusie: de werkgever moet dus echt schriftelijk aanzeggen ook al kun je bewijzen dat het mondeling is gebeurd. Per e-mail mag ook, maar zorg dan wel voor een ontvangstbevestiging.

Voor vragen hierover, neem dan contact op met Tessa, Elke, Hans of Dennis van ons kantoor.

Lees de uitspraak hier: https://lnkd.in/eRPkNMRm 

Logo Haij Wende

De Haij & van der Wende

Lawyers
Dennis rond 200x200

Dennis Oud

Lawyer
Erwin rond 200x200

Erwin den Hartog

Corporate law, Real estate law
Fleur 1

Fleur Huisman

Environmental law
Petra lindhout pf

Petra Lindthout

Environmental law
Tessa rond 200x200

Tessa Sipkema

Employment law, Corporate law
Gerard rond 200x200

Gerard van der Wende

Administrative law and Family law
Elke 1

Elke Hofman-Bijvank

Emplyment law
Bekijk button

Possibly also of interest to you

Test news item

Please note that the content of our website (including any legal submissions) is for non-binding informational purposes only and does not serve as legal advice in the strict sense. The content of this site cannot and should not serve as a substitute for individual and binding legal advice relating to your specific situation. All information is therefore provided without guarantee of accuracy, completeness and timeliness.

Stay informed

Sign up for our newsletter