De gemeente als erfverpachter: een dubbele rol

Fleur

Gemeente grond 2.0 1536x1025

In veel gemeenten ontstaan problemen rondom het (her)uitgeven van gronden in erfpacht in verband met gebiedsontwikkeling. Dat was ook het geval bij een geschil dat aan de rechtbank Rotterdam is voorgelegd door ondernemers tegen de gemeente Schiedam. Waarom is deze uitspraak (nog steeds) interessant?

Wanneer de gemeente als grondeigenaar besluit over het wel of niet (her)uitgeven van gronden in erfpacht, dan heeft de gemeente als het ware een dubbele pet op. De verhouding tussen de gemeente en de erfpachter is in eerste instantie privaatrechtelijk van aard. De gemeente heeft dus een zekere vrijheid om andere of nieuwe voorwaarden af te spreken om op die manier zelf vorm te geven aan haar grondbeleid. Deze vrijheid is echter niet onbeperkt, want als publiekrechtelijke rechtspersoon moet zij kort gezegd ook de algemene beginselen van behoorlijk bestuur in acht nemen. Vandaar die dubbele pet.

Hoewel heruitgifte van erfpacht geen gegeven (recht) is, moet de gemeente dus rekening houden met de belangen van de erfpachters en moesten de ondernemers in deze kwestie een eerlijke kans krijgen. Die eerlijke kans had de gemeente de erfpachters niet gegeven.

De problematiek rondom heruitgifte van erfpacht vanwege de strenge erfpachtvoorwaarden is in de gemeente Schiedam nog altijd gaande en deze zaak is nog niet tot een einde gekomen. We houden u op de hoogte van de uitkomsten. Heeft u vragen over erfpacht of loopt u tegen een soortgelijk probleem aan? Neem dan contact met ons op.

Lees de volledige uitspraak hier: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2021:11444

Logo Haij Wende

De Haij & van der Wende

Lawyers
Dennis rond 200x200

Dennis Oud

Lawyer
Erwin rond 200x200

Erwin den Hartog

Corporate law, Real estate law
Fleur 1

Fleur Huisman

Environmental law
Petra lindhout pf

Petra Lindthout

Environmental law
Tessa rond 200x200

Tessa Sipkema

Employment law, Corporate law
Gerard rond 200x200

Gerard van der Wende

Administrative law and Family law
Elke 1

Elke Hofman-Bijvank

Emplyment law
Bekijk button

Possibly also of interest to you

Test news item

Please note that the content of our website (including any legal submissions) is for non-binding informational purposes only and does not serve as legal advice in the strict sense. The content of this site cannot and should not serve as a substitute for individual and binding legal advice relating to your specific situation. All information is therefore provided without guarantee of accuracy, completeness and timeliness.

Stay informed

Sign up for our newsletter