Werkgever mag leaseauto innemen tijdens ziekte

Elke

Een arbeidsongeschikte werknemer heeft in beginsel gedurende 104 weken recht op loondoorbetaling. In een uitspraak bij het hof speelde de vraag of het privégebruik van een leaseauto ook als loon moet worden aangemerkt en de auto gedurende de arbeidsongeschiktheidsperiode in privé mocht worden gebruikt?

In de door de werknemer ondertekende personeelsgids stond opgenomen dat na zes maanden ziekte de leaseauto moet worden ingeleverd, dan wel dat de mobiliteitsbijdrage wordt stopgezet. De werknemer stelde zich op het standpunt dat op de werkgever gedurende de periode van 104 weken arbeidsongeschiktheid ook een doorbetalingsverplichting ten aanzien van het privégebruik van de leaseauto rust. Het privégebruik van een leaseauto of een vorm van compensatie in geld zou ook als loon moeten worden aangemerkt.

Zowel de kantonrechter als het hof zijn het niet eens met het standpunt van de werknemer. De loondoorbetalingsverplichting ziet uitsluitend op periodiek verschuldigd geldloon en niet op andere loonvormen. Daarmee oordeelt het hof dat de afspraak dat na zes maanden ziekte de leaseauto moet worden ingeleverd, niet in strijd is met de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever. Het was de werkgever dus toegestaan de leaseauto na zes maanden ziekte in te nemen, dan wel een mobiliteitsbijdrage stop te zetten.

Tip: Werkgever, maak afspraken met uw werknemers omtrent het privégebruik van leaseauto’s tijdens arbeidsongeschiktheid en het wel of niet betalen van compensatie.

Lees de uitspraak hier: https://lnkd.in/eg7tsKAr

Logo Haij Wende

De Haij & van der Wende

Lawyers
Dennis rond 200x200

Dennis Oud

Lawyer
Erwin rond 200x200

Erwin den Hartog

Corporate law, Real estate law
Fleur 1

Fleur Huisman

Environmental law
Petra lindhout pf

Petra Lindthout

Environmental law
Tessa rond 200x200

Tessa Sipkema

Employment law, Corporate law
Gerard rond 200x200

Gerard van der Wende

Administrative law and Family law
Elke 1

Elke Hofman-Bijvank

Emplyment law
Bekijk button

Possibly also of interest to you

Test news item

Please note that the content of our website (including any legal submissions) is for non-binding informational purposes only and does not serve as legal advice in the strict sense. The content of this site cannot and should not serve as a substitute for individual and binding legal advice relating to your specific situation. All information is therefore provided without guarantee of accuracy, completeness and timeliness.

Stay informed

Sign up for our newsletter