Direct een advocaat nodig? Bel: +31 10 220 44 00

Of e-mail en ontvang binnen 24 uur een antwoord

Belangrijk arrest Hof van Justitie (voor juristen)πŸ’‘

Elke

Hand tekenen van een gloeilamp 1536x1024

Het Hof van Justitie heeft afgelopen dinsdag een arrest gewezen wat ook gevolgen kan hebben voor het Nederlandse arbeidsrecht.

Wat speelde er in deze Poolse zaak? Het betrof een Poolse werknemer met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Deze arbeidsovereenkomst werd door de werkgever tussentijds beëindigd, zonder dat de redenen voor het ontslag daarbij werden vermeld. In het Poolse recht ben je bij een beëindiging van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd verplicht om de redenen voor het ontslag mee te delen. Vanuit de EU-richtlijn volgt dat je dit ook moet doen bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Werknemers kunnen zich echter niet rechtstreeks op deze richtlijn beroepen, vandaar dat deze Poolse werknemer vond dat zijn werkgever in strijd met het non-discriminatiebeginsel uit het EU-handvest had gehandeld. Hij kon zich daardoor niet goed voorbereiden op de zaak bij de rechtbank, omdat hij niet wist waarvoor hij was ontslagen. Het Hof van Justitie heeft vervolgens geoordeeld dat het Poolse arbeidsrecht op dat onderdeel niet alleen in strijd was met de EU-richtlijn, maar ook dat het in strijd was met een grondrecht uit het EU-Handvest. Op het EU-Handvest kan een werknemer wél rechtstreeks een beroep doen. In dat handvest is het grondrecht vastgelegd dat lidstaten een doeltreffende voorziening in rechte moet waarborgen. In de Poolse zaak betekende dat de Poolse rechter uiteindelijk de nationale wetgeving opzij moet zetten aangezien het recht in strijd is met het EU-handvest. Overigens is het de vraag in hoeverre de Poolse rechters hier in de praktijk mee zullen omgaan, vanwege de grote druk op de rechtstaat.

De casus an sich is voor ons niet zo relevant, aangezien in de Nederlandse wetgeving is geregeld dat als een werkgever de arbeidsovereenkomst (tussentijds) opzegt of doet ontbinden bij de kantonrechter, de redenen altijd moeten worden vermeld.

Waarom kan het dan toch een belangrijk arrest zijn? Als deze lijn wordt doorgetrokken naar situaties binnen het Nederlandse arbeidsrecht dan kan dit inhouden dat werknemers en werkgevers zich indirect toch op richtlijnen kunnen beroepen als deze niet goed zijn geïmplementeerd en daarmee in strijd zijn met grondrechten uit het EU-handvest. Het is dus de vraag hoe dit zich in de praktijk zal gaan ontwikkelen aangezien veel op Europees niveau wordt geregeld.

Niet zozeer interessant voor de gemiddelde ondernemer, wel voor onze collega’s.

Lees hier de volledige uitspraak.

Logo Haij Wende

De Haij & van der Wende

Advocaten
Dennis rond 200x200

Dennis Oud

Advocaat
Erwin rond 200x200

Erwin den Hartog

Advocaat Ondernemingsrecht en Vastgoedrecht
Fleur 1

Fleur Huisman

Advocaat Omgevingsrecht
Petra lindhout pf

Petra Lindthout

Advocaat Omgevingsrecht
Tessa rond 200x200

Tessa Sipkema

Advocaat Arbeidsrecht en Ondernemingsrecht
Gerard rond 200x200

Gerard van der Wende

Advocaat Bestuursrecht en Personen- en Familierecht
Elke 1

Elke Hofman-Bijvank

Advocaat Arbeidsrecht

Mogelijk ook interessant voor u:

Test news item

Wij wijzen erop dat de inhoud van onze website (inclusief eventuele juridische bijdragen) uitsluitend bedoeld is voor niet-bindende informatieve doeleinden en niet dient als juridisch advies in strikte zin. De inhoud van deze site kan en mag niet dienen als vervanging van individueel en bindend juridisch advies dat betrekking heeft op jouw specifieke situatie. Alle informatie wordt daarom verstrekt zonder garantie voor juistheid, volledigheid en actualiteit.

Blijf juridisch op de hoogte

Meld u aan voor onze nieuwsbrief