Direct een advocaat nodig? Bel: +31 10 220 44 00

Of e-mail en ontvang binnen 24 uur een antwoord

Huurkorting in Coronatijd

Bas

Sinds de COVID-19 pandemie en de daarmee gepaarde coronamaatregelen worden huurders van bedrijfsruimten (bijvoorbeeld de horeca) geconfronteerd met het feit dat zij bepaalde bedrijfsruimten niet of niet volledig kunnen exploiteren met veelal een omzetdaling tot gevolg. Als gevolg hiervan hebben rechters zich het afgelopen jaar veelvuldig moeten buigen over de vraag of het niet of slechts in geringe mate kunnen exploiteren van het gehuurde als gevolg van de coronamaatregelen aanleiding is om de huurprijs te verminderen voor de periode van het omzetverlies. Een breed pallet van (aanvankelijk) verschillende uitspraken volgden.

De kantonrechter bij de rechtbank Limburg besloot daarop op 31 maart 2021 om de navolgende vier prejudiciële vragen voor te leggen aan de Hoge Raad:

  1. Dient de als gevolg van de coronacrisis van overheidswege opgelegde sluiting van de horeca beschouwd te worden als een gebrek in de zin van artikel 7:204 lid 2 BW?
  2. Zo ja, aan de hand van welke criteria moet dan de mate van huurprijsvermindering worden beoordeeld?
  3. (Of) vormt de beperking in het gebruik van het gehuurde een onvoorziene omstandigheid die tot huurprijsvermindering kan leiden?
  4. Zo ja, welke omstandigheden van het geval wegen mee bij het bepalen of verdelen van de schade?

Afgelopen vrijdag, 24 december jl., heeft de Hoge Raad deze vragen beantwoord en heeft zij geconcludeerd dat een van overheidswege opgelegde sluiting van bedrijfsruimten zoals horeca niet kan worden aangemerkt als een gebrek. Wel vormt een dergelijke sluiting, bij een huurovereenkomst gesloten voor 15 maart 2020, een onvoorziene omstandigheid op grond waarvan een rechter de huurovereenkomst kan aanpassen door de huurprijs te verminderen. De Hoge Raad heeft daarvoor de navolgende formule opgesteld aan de hand waarvan de huurkorting door een rechter kan worden berekend:

(overeengekomen huurprijs – gedeelte van de TVL dat aan de huur wordt toegerekend) x percentage omzetvermindering x 50%.

De uitspraak met daarin een handig voorbeeld van de berekening aan de hand van fictieve bedragen kunt u hier nalezen.

Logo Haij Wende

De Haij & van der Wende

Advocaten
Dennis rond 200x200

Dennis Oud

Advocaat
Erwin rond 200x200

Erwin den Hartog

Advocaat Ondernemingsrecht en Vastgoedrecht
Fleur 1

Fleur Huisman

Advocaat Omgevingsrecht
Petra lindhout pf

Petra Lindthout

Advocaat Omgevingsrecht
Tessa rond 200x200

Tessa Sipkema

Advocaat Arbeidsrecht en Ondernemingsrecht
Gerard rond 200x200

Gerard van der Wende

Advocaat Bestuursrecht en Personen- en Familierecht
Elke 1

Elke Hofman-Bijvank

Advocaat Arbeidsrecht

Mogelijk ook interessant voor u:

Test news item

Wij wijzen erop dat de inhoud van onze website (inclusief eventuele juridische bijdragen) uitsluitend bedoeld is voor niet-bindende informatieve doeleinden en niet dient als juridisch advies in strikte zin. De inhoud van deze site kan en mag niet dienen als vervanging van individueel en bindend juridisch advies dat betrekking heeft op jouw specifieke situatie. Alle informatie wordt daarom verstrekt zonder garantie voor juistheid, volledigheid en actualiteit.

Blijf juridisch op de hoogte

Meld u aan voor onze nieuwsbrief